Spring til indhold

Strategier

Strategier i Odense Kommune.

Under de tværgående politikker og udvalgspolitikerne er der mulighed for at udarbejde strategier. Strategiernes funktion er at ”oversætte” eller operationalisere visionen, de tværgående politikker, eller udvalgspolitikkerne på et snævert opgaveområde eller for en mere afgrænset brugergruppe (eksempelvis demensstrategi, ungestrategi, bosætningsstrategi).

En strategi kan godt dække to eller flere forvaltninger. Den har ikke politisk og opgavemæssigt den samme bredde og tyngde som en politik, men beskriver opgaveløsningen i den enkelte forvaltning eller på et afgrænset område.

Borgmesterforvaltningen