Spring til indhold

Klimaneutralt Odense 2030

I Odense drømmer vi om en grøn fremtid for klimaet. Vi skal tage hånd om vores klima, før det er for sent. Vores mål er at være en klimaneutral by senest i 2030.

Klimaneutral 2030 Giv Odense en grøn fremtid

Klimaneutral by i 2030

Klimaet er den måske største fælles udfordring, verden står overfor i dag. Den kræver både en global og en lokal indsats, helt ned til den enkelte odenseaner.

I Danmark har vi som fælles mål, at vi i 2050 er et klimaneutralt samfund. Men i Odense vil vi gå endnu længere. Vi vil være en klimaneutral by senest i 2030.


Det er en stor opgave for hele byen, og vi har kun få år til at nå i mål. Så det er nu, vi skal handle sammen. 

Læs aftalen 'Klimaneutral 2020' (PDF)

Sådan når vi sammen i mål

Der er mange veje til at blive klimaneutral. Først og fremmest skal vi reducere CO2-udledningen inden for trafik, mobilitet og energi. Det er på disse områder, vi kan opnå de største reduktioner af CO2 frem mod 2030. Vi skal fx transportere os mere klimavenligt, og vi skal gå fra sorte til grønne energikilder. Samtidig skal vi investere i et grønnere Odense med mere skov og natur. 


Odense Kommune skal selvfølgelig være med til at gå forrest og bidrage til reduktionen. Men vi når kun i mål ved en fælles indsats. Derfor har vi også brug for din indsats og dine idéer. Hvordan kan vi gøre det endnu nemmere for os i Odense at vælge en klimavenlig hverdag til? Det skal vi sammen finde svaret på.

Det sker i 2021

Læs også mere om Odenses Klimaregnskab, og hvor langt vi er fra mål: 

Odenses Klimaregnskab

 

 

Et samlet byråd bag Odenses klimamål

Aftalen Klimaneutral 2030 blev vedtaget af et enigt byråd i juni 2020. Odense Kommune er også en del af klimaprojektet DK2020. Klimaindsatsen skal ses som en del af Odenses arbejde med FN’s Verdensmål.

Det kalder vi i Odense ’storby med omtanke’.

Borgmesterforvaltningen