Spring til indhold

En ny grøn mobilitetsplan for Odense

I Odense skal vi transportere os grønnere i fremtiden, så vores by kan blive klimaneutral senest i 2030

Billede af kort over Odense samt tekst, hvor der står Grøn Mobilitetsplan
Grøn mobilitetsplan 2023

Odense vokser, og flere mennesker skal sikres ren luft og mindre støj, hvor de bor og opholder sig. Samtidig skal odenseanerne have transportmuligheder, der fungerer i hverdagen, og som understøtter det sunde og bæredygtige valg.

Det kræver større forandringer i måden, vi indretter vores færden rundt i Odense på. En ny grøn mobilitetsplan skal fremme grøn og aktiv transport ved at prioritere gang, cykel og kollektiv transport over biltrafikken.

 

Bredt forlig om en ny grøn mobilitetsplan

Den 9. juni 2023 indgik et samlet byråd forlig om Odense Kommunes nye grønne mobilitetsplan.

Med aftalen om grøn mobilitetsplan er et samlet byråd enige om, at Odense skal være en levende by for alle. Derfor er forligspartierne enige om, at denne grønne mobilitetsplan baseres på to afgørende målsætninger:

- Der skabes en sammenhængende by, hvor borgernes hverdag i hele kommunen hænger sammen, hvor byens liv udvikles og det er attraktivt at drive forretning, og hvor der stadig er adgang til byen og bymidten i bil. Derfor ønsker forligspartierne, at aktiviteten i bymidten udvikles, så der i 2030 bor og færdes 25% flere mennesker inden for Ring 1 i forhold til i dag.

- Der skabes en mere grøn og bæredygtig mobilitet i hele kommunen, så vi også i vores transportvalg fremmer den grønne omstilling og en mere bæredygtig udvikling af byen. Derfor sikrer planen de nødvendige CO2-reduktioner, så den samlede CO2-udledning fra transport reduceres med 46 %.

Forligspartierne er enige om, at planen ikke er lykkedes, før begge målsætninger er opfyldt.

 

Fokusområder i en kommende grøn mobilitetsplan

Forligspartierne er enige om, at den grønne mobilitetsplan står på seks fokusområder.
Hvert fokusområde rummer en række åbningstræk og afgrænsede eksperimenter med et samlet forventet reduktionspotentiale.

Forligspartierne ønsker, at der tages udgangspunkt i disse seks fokusområder i den videre planlægning.

De seks fokusområder er:

  • Hastighed
  • Kollektiv trafik
  • Non road
  • Klimavenlige byområder
  • Elektrificering og parkering
  • Samkørsel og delebiler 

Du kan læse hele den grønne mobilitetsplan 2023 her

Borgere og erhvervsliv bidrager til udformningen

Vi prioriterer højt, at borgerne sammen med Odense Kommune har mulighed for at tale sammen om, hvordan vi i fællesskab finder de bedste løsninger i Odenses nye, grønne mobilitetsplan.

Vi har modtaget en bred vifte af input fra både byens borgere og erhvervsliv via bl.a. borgermøder, Odense Borgerklimaråd, den online platform ‘Dialogportalen’, foruden debatter i diverse medier.

Alle de mange input er samlet i en rapport og givet videre til Odense Byråd, som nu skal i gang med de politiske forhandlinger om at udarbejde en ny grøn mobilitetsplan for Odense.

Læs mere om borgernes bidrag og find rapporten her

Klima- og Miljøforvaltningen