Spring til indhold

Odenseanernes bidrag til den grønne mobilitetsplan

Borgernes og erhvervslivets bidrag til, hvordan den grønne mobilitetsplan bør se ud, er her samlet i en rapport og et kort resumé. Du kan også se, hvordan der har været mulighed for at blive inddraget.

Billede af cyklist i det nye TBT område

I Odense Kommune ønsker vi at udvikle vores by sammen med borgerne.

 

Derfor har vi prioriteret højt, at borgerne sammen med Odense Kommune har fået mulighed for at tale om, hvordan vi i fællesskab finder de bedste løsninger i Odenses nye plan for, hvordan vi transporterer os rundt på en mere klimavenlig måde.

 

Alle har haft mulighed for at tage stilling til og kommentere på tre forslag til en ny, grøn mobilitetsplan, udarbejdet af eksterne rådgivere.

Borgerinddragelsen har løbende fundet sted fra oktober 2022 til april 2023.

I den periode har kommunen stået for en bred dialog med både borgere og erhverv i byen via bl.a. borgermøder, Odense Borgerklimaråd, den online platform ‘Dialogportalen’, foruden debatter i diverse medier.

 

I alt har odenseanerne deltaget i:

  • 11 borger- og dialogmøder med i samlet 487 deltagere
  • fire møder i Odense Borgerklimaråd
  • løbende online debat på Dialogportalen med 315 deltagere
  • en intensiv debat og dialog på sociale medier samt en række indlæg i de traditionelle
    medier.

Hertil kommer tre skriftlige input fra erhvervsorganisationer.

Det har borgerne sagt

Der er kommet mange gode og konstruktive bemærkninger, foruden en række helt nye idéer og forslag til en by med grønnere transport: 

 

Fra borgernes side fylder især spørgsmål om kollektiv trafik, forhold for cyklister og bilister og centrums tilgængelighed.

 

Odenseanerne efterspørger også hyppigere og hurtigere afgange i hele byen, billigere billetter og lettere adgang til køb af billetter.

 

Husk dem, der kører bil af nød

Mange ser generelt gode muligheder i en by med grønnere transport. Men samtidig er der opmærksomhed på, at en hel del mennesker fortsat vil have brug for at tage bilen i hverdagen, og at de skal tænkes med i en ny plan: De dårligt gående, håndværkere og dem, der skal transportere varer rundt i byen.

Stadig stort spot på cykler

Vi har modtaget mange forslag til, hvordan man kan forbedre forhold for store og små cyklister: Fx i form af bredere cykelstier med tydeligere adskillelse fra vejen og plads til fx elcykler og ladcykler.

Adgang til centrum

Blandt borgerne er der bekymring for, om byen bliver mindre tilgængelig med bil, og at det derfor kan blive sværere at leve det liv, man gerne vil: At gå i butikker, få besøg, komme i teateret eller til lægen.

Fra erhvervsorganisationernes side gælder også en bekymring for, hvor vidt forslagene ville kunne risikere at gøre centrum mindre tilgængeligt og udfordre erhvervslivet.
Særligt ift. antallet af parkeringspladser til kunder såvel som til håndværkere og adgang til varelevering.

 

Borgerklimarådets anbefalinger

Et borgerklimaråd bestående af 100 forskellige odenseanere, der så vidt muligt repræsenterede byen ifht. alder, køn og postnummer, har også bidraget. Spørgsmålet til Borgerklimarådet lød:

"Hvordan ser en god hverdag med grønne transportvaner ud i fremtidens Odense?"

I løbet af fire møder har borgerklimarådet arbejdet på at lave flg. anbefalinger til byrådet:

1. Gør bymidten delvis bilfri med gode mulighed for grøn transport.
2. Sæt fokus på byudvikling i yderområderne gennem lokale borgermøder.
3. Indsæt shuttlebusser fra yderområdernes ”centrum” ind til midtbyen.
4. Lav gode, brede cykelstier i hele byen.
5. Tag højde for nye brugere på cykelstien: elcykler, ladcykler, løbehjul mv.
6. Mere tryghed for små cyklister.
7. Styrk fortællingen om Odense som cykelby.
8. Bedre sammenhæng og flere afgange i kollektiv transport.
9. Den kollektive transport skal være billig eller gratis for passagererne.
10. Lav et onlineunivers med et samlet overblik over al kollektiv trafik i kommunen.
11. Gør billetsystemer og betaling nemmere.

Næste skridt

Alle de mange input er givet videre til Odense Byråd, som nu skal i gang med de politiske forhandlinger om at udarbejde en ny grøn mobilitetsplan for Odense. 

Rapport: Inddragelse af borgere og erhvervsliv i arbejdet med Grøn Mobilitetsplan maj 2023

Opsummering af rapport om borgerinddragelse til Grøn Mobilitetsplan maj 2023

 

Du kan også stadig se alle idéer og debatter på Dialogportalen her (klik på 'Fase 1' på tidslinjen i Dialogportalen for at se alle bidrag):

Gå til Dialogportalen, projekt 'Grøn mobilitetsplan'

 

Klima- og Miljøforvaltningen