Spring til indhold

Nøgletal for trafik og mobilitet

Odenseanernes transportvaner - find nøgletal her.

Forside billede til nøgletal for trafik og mobilitet 2022
  

Nøgletal for trafik og mobilitet giver alle interesserede et godt indblik i, hvordan det står til med trafikken i Odense.

Download rapporten: Nøgletal for trafik og mobilitet 2023

Hovedpointer fra rapporten 2023

  • Halvdelen af odenseanernes ture sker i bil, mens knap en tredjedel sker til fods. Knap en femtedel af turene sker på cykel, mens 2,3 % sker med kollektiv transport. Andelen af ture til fods er stigende, mens andelen af ture på cykel er tilsvarende faldende. Andelen af ture i bil er relativ stabil, hvilket også gælder andelen af ture med kollektiv trafik.
  • Jo længere odenseanernes ture er, jo større andel sker i bil eller med kollektiv trafik.
  • For odenseanernes transport til uddannelse sker ca. halvdelen på cykel, mens knap en fjerdedel sker i bil. Ca. hver sjette bruger den kollektive transport, mens hver tiende går. Udviklingen siden sidste år peger på, at andelen, der kører bil, er faldende, mens andelen, der tager kollektiv trafik er stigende. 
  • For odenseanernes transport til arbejde benytter over halvdelen (59 %) bilen, mens en tredjedel cykler. Herudover bruger ca. 4 % den kollektive transport, og ca. 3 % går til arbejde. Udviklingen over de seneste 10 år er, at en stigende andel kører i bil, mens udviklingen siden sidste år er nogenlunde uændret.
  • Efter markante fald i antallet af passagerer i Odense Kommunes bybusser siden 2007, er der en svag stigning i antallet af passagerer fra 2021 til 2022.
  • Der er ingen væsentlig ændringer i trængslen i Odense fra 2021 til 2022.
  • Andelen af elbiler i Danmark og Odense er stigende. Pr. 1. januar 2023 er andelen af elbiler i Odense (3,7 %) og pr. 1. december 2023 er andelen af elbiler steget til 6,7 %.

 

Se tidligere rapporter herunder:

Klima- og Miljøforvaltningen