Spring til indhold

Odense Klimapartnerskab

Odense Kommune er en af grundlæggerne af Odense Klimapartnerskab, der samler byens centrale aktører om den grønne omstilling.

Odense Klimapartnerskab blev etableret i juni 2022 af ni grundlæggere. De er:

  • 3C Groups
  • Universal Robots
  • Energi Fyn
  • H.J. Hansen Koncernen
  • Syddansk Universitet
  • Jysk Fynske Medier
  • Fjernvarme Fyn
  • Odense Renovation
  • Odense Kommune

Klimaudfordringen er nok den største udfordring, vi som samlet menneskehed står over for. Opgaven er global, men de mange konkrete løsninger og forandringer skal findes og gennemføres lokalt. Det stiller store krav til os alle sammen – og vi kommer kun til at lykkes, hvis vi står sammen og løfter i flok. Det er netop formålet med Odense Klimapartnerskab.

 

Vi skal samle os, stå sammen, hjælpe hinanden, dele viden og se på fremtidens løsninger og gode eksempler. Derved skal Odense Klimapartnerskab løbende understøtte en konstruktiv og kritisk demokratisk debat, hvorfor vi som samfund kommer igennem de mange forandringer.

 

Kort sagt: Odense Klimapartnerskab skal samle byen om det fælles mål at opnå klimaneutralitet senest i 2030.

 

Konkret vil Odense Klimapartnerskab:

– Sikre at de mange forandringer i byen sker på baggrund af den bedste og nyeste viden, der findes globalt, og derfor vil vi investere vores egen indsigt.

 

– Understøtte en konstruktiv og kritisk demokratisk debat om udfordringer, løsninger og forandringer. Målet er, at borgere, uddannelsesinstitutioner, foreninger, virksomheder og interesseorganisationer deltager i en demokratisk samtale, som skal styrke byens engagement i at finde vores vej sammen til Klimaneutral 2030.

 

– Accelerere, udbrede og understøtte den grønne omstilling og produktion af grønne produkter, som allerede er i gang i mange virksomheder.

 

– Fremhæve byens gode klimacases og stille vores viden til rådighed for andre til gavn for den fælles globale opgave. Det skal inspirere alle til at deltage i arbejdet med klimaneutralitet ved at skabe håb og tro på, at det kan lade sig gøre.

 

– Styrke grønt iværksætteri og styrke virksomhedernes muligheder for at lykkes med markedsbaserede, klimavenlige løsninger.

 

– Anerkende andres bidrag til løsningerne og understøtte, at de får gennemslagskraft og kommer til at lykkes.

 

– Forpligtige os til at arbejde med grøn omstilling i egen organisation for på denne måde at bidrage konkret til Odense Byråds målsætning om, at Odense bliver klimaneutral senest i 2030.


– Forpligte os til konkrete bidrag til realiseringen af de 2 – 4 konkrete aktiviteter, som Odense Klimapartnerskab vil afvikle for at bidrage til målet om Klimaneutral 2030.

 

Læs mere om Odense Kommunes ambitioner om klimaneutralitet senest i 2030

 

Underskrevet aftale om Odense Klimapartnerskab

 

Læs pressemeddelelsen om etableringen af Odense Klimapartnerskab

Klima- og Miljøforvaltningen