Spring til indhold
Nyhed

Markante virksomheder stifter Odense Klimapartnerskab for at samle byen om den grønne omstilling

23-06-2022

En række af byens fremtrædende virksomheder og Odense Kommune står bag etableringen af Odense Klimapartnerskab, hvor byens centrale aktører sammen skal være med til at finde de løsninger, der skal gøre Odense klimaneutral senest i 2030.

Selv om klimaudfordringerne er globale, skal mange af de grønne løsninger findes lokalt. I Odense skal det ske i et bredt fællesskab på tværs af byen og med den bedste og nyeste viden i hånden.

På den baggrund går otte af Odenses markante virksomheder, energiselskaber og uddannelsesinstitutioner nu sammen med Odense Kommune om at etablere Odense Klimapartnerskab, der bliver helt afgørende for Odense Byråds ambitiøse målsætning om senest i 2030 at gøre Odense klimaneutral.

Grundlæggerne tæller 3C Groups, Universal Robots, Energi Fyn, H.J. Hansen, Syddansk Universitet, Jysk Fynske Medier, Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og Odense Kommune.

Det er ambitionen, at Odense Klimapartnerskab skal vokse sig stort og være stedet, hvor byens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner mødes og sammen udvikler og driver klimadagsordenen frem.

- Klimaudfordringerne er så omfattende og komplekse, at det hverken er muligt eller ønskeligt, at en enkelt part skulle kunne levere svar på alle de spørgsmål, vi i disse år stiller os selv om alt fra grøn teknologi til ændrede forbrugsmønstre og cirkulær økonomi, siger borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel. Han fortsætter:

- De svar finder vi kun i fællesskab, og det er afgørende for os som kommune at indgå givende samarbejder med erhvervsliv, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner. Derfor er jeg også stolt af, at vi nu kan præsentere Odense Klimapartnerskab som stedet, hvor vi samles om det erklærede mål at gå forrest i den grønne omstilling og gøre Odense til en klimaneutral by senest i 2030.

Bæredygtighed i alle beslutninger

Som koncernchef i 3C Groups er Niels Thorborg en af grundlæggerne af det nye klimapartnerskab. Han siger:

- Vi er glade for, at Odense Kommune har indbudt os til at deltage. Klimapartnerskabet er et godt, væsentligt og helt nødvendigt initiativ, som vi er glade for at være en del af. Vi skal alle bidrage for at nå målet om at gøre Odense klimaneutral i 2030, og vi glæder os til at støtte op om et enigt byråds ambitioner.

Også hos Energi Fyn ser bestyrelsesformand Søren Thorsager og direktør Bent Agerholm frem til at være del af Odense Klimapartnerskab.

- I Energi Fyn tænker vi bæredygtighed ind i alle vores beslutninger, og vi investerer massivt i den grønne og digitale omstilling. Vi ser Odense Klimapartnerskab som et vigtigt initiativ, der kan bidrage til, at vi i fællesskab kan sikre den grønne omstilling.

Samme holdning har universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fra Syddansk Universitet.

- Som universitet har vi en særlig position i forhold til at forme en grøn omstilling af samfundet. Både i forhold til innovative og stærke forskningsmiljøer, som kan tænke fremtidens løsninger, og med uddannelsen af kandidater, som kan bidrage med viden og kompetencer til de virksomheder, som står i en nødvendig transformationsproces. SDU bidrager derfor meget gerne med viden, kompetencer og løsninger i Odense Klimapartnerskab, som skal fremme den grønne omstilling I Odense, siger han.

Styrker grønt iværksætteri

Odense Klimapartnerskab skal være med til at accelerere udviklingen af grønne teknologier, der allerede er i gang hos byens virksomheder, partnerskabet skal styrke grønt iværksætteri og sikre, at de gode eksempler på grøn omstilling - både globalt og lokalt - bliver delt for at inspirere og skabe håb og tro på, at det kan lykkes.

Samtidig skal Odense Klimapartnerskab understøtte den konstruktive og kritiske demokratiske debat, så Odense som en samlet by engagerer sig i de klimaneutrale ambitioner. Det sker blandt andet gennem flere årligt tilbagevendende aktiviteter, hvor den nye klimakonference FORUM på Tinderbox i år er den første.

Om grundlæggerne af Odense Klimapartnerskab

3C Groups er ejet af Niels Thorborg, og koncernen beskæftiger over 2300 medarbejdere inden for de fire forretningsområder 3C Retail, 3C Industri, 3C Ejendomme og 3C Odense. 3C Groups har helt eller delvist ejerskab i virksomheder som Odense Congress Center, Hotel Odeon, Odense Sport og Event, OB, Odense Eventyr Golf, Nørgård Mikkelsen, Dinex, Blue Ocean Robotics, L'Easy, D:E:R med flere.

Universal Robots blev stiftet i Odense i 2005 og er verdens førende producent af kollaborative robotter (cobots). Cobots kan løse en lang række automatiserings-opgaver inden for en bred vifte af industrier - for eksempel svejsning, maskinstyring og palletering. Universal Robots har i dag tæt på 1000 medarbejdere fordelt over hele verden. Hovedparten arbejder i Odense, hvor alle cobots bliver produceret. I 2024 flytter Universal Robots ind i et helt nyt hovedsæde i Odense S.

Energi Fyn er ejet af mere end 210.000 fynske andelshavere. Gennem datterselskabet Vores Elnet ejer og driver Energi Fyn elforsyningsnettet på størstedelen af Fyn. Energi Fyn deltager aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem. Selskabet ejer 26 vindmøller, udvikler bæredygtige løsninger, sælger el, naturgas, ladeløsninger og varmepumper, udruller fibernet på Fyn samt etablerer og driver gadebelysningen i flere fynske kommuner. Energi Fyn håndterer desuden afregning og kundeservice for flere forsyninger på Fyn.

H. J. Hansen Koncernen har knap 200 års historie i Odense og har haft et aktivt fokus på genanvendelse af jordens ressourcer siden 1888. Koncernen dækker over H. J. Hansen Vin og HJHansen Recycling Group, som dagligt arbejder med at fremme den grønne omstilling - hvad end det gælder genanvendelse af jern, metaller, råstoffer, vindmøller eller vin dyrket med stor opmærksomhed for miljøet.

Syddansk Universitet (SDU) er en forsknings- og uddannelsesinstitution med 26.000 studerende og 3.900 medarbejdere (årsværk), som leverer forskning og uddannelse i international klasse med stort fokus på tværgående samarbejde med omverdenen og de globale samfundsudfordringer.

Jysk Fynske Medier er Danmarks næststørste privatmediekoncern. JFM dækker hele Danmark og når 2,7 millioner kontakter hver uge. Fyens Stiftstidende er en af koncernens 15 dagbladstitler. 

Fjernvarme Fyn er blandt Europas største varmeforsyninger og er med helt fremme, når det gælder omstillingen til fremtidens bæredygtige og klimaneutrale samfund. Redskaberne tæller blandt andet varmepumper i sværvægtsklassen, Danmarksrekord i brug af elkedler, udnyttelse af overskudsvarme, bæredygtig biomasse, CO2-fangst og meget mere. Og virksomhedens 300 ansatte arbejder hver dag for at sikre, at de mange fynske kunder fortsat kan nyde nogle af landets laveste varmepriser med god, grøn samvittighed.

Odense Renovation er kommunalt ejet selskab med cirka 180 medarbejdere. Odense Renovations opgave er - med afsæt i FN's 17 Verdensmål - at skabe innovative grønne løsninger og services sammen med borgere, virksomheder og andre interessenter for at udnytte vores ressourcer mest bæredygtigt. I praksis foregår det blandt andet ved kommunikation med borgerne for at få den korrekte sortering samt at indsamle affald fra borgerne på en klimavenlig måde og sørge for den bedst mulige afsætning af affald/ressourcer for at understøtte den cirkulære økonomi.

Kontaktinformation

Odense Kommune, borgmester Peter Rahbæk Juel (S) via presserådgiver Signe Kirstine Andersen på telefon 29 60 53 34

Universal Robots, Public Relations Specialist Christoffer Voss på telefon 28 11 61 71

Energi Fyn, bestyrelsesformand Søren Thorsager på telefon 29 66 91 80 og direktør Bent Agerholm på telefon 23 63 18 88

H.J. Hansen Koncernen, direktør Jens-Hempel Hansen på telefon 63 12 82 00

Syddansk Universitet, pressechef Bolette Marie Kjær Jørgensen på telefon 65 50 18 26

Jysk Fynske Medier, chefredaktør på Fyens Stiftstidende Poul Kjærgaard på telefon 23 46 41 65

Fjernvarme Fyn, direktør Jan Strømvig på telefon 65 47 30 10

Odense Renovation, HR- og kommunikationschef Claus Hammerich på telefon 40 15 60 42

Fakta

Odense Klimapartnerskab

  • Odense Klimapartnerskab er grundlagt af 3C Groups, Universal Robots, Energi Fyn, HJ Hansen, Syddansk Universitet, Jysk Fynske Medier, Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og Odense Kommune.
  • Formålet med klimapartnerskabet er at samle byen om det fælles mål at opnå klimaneutralitet senest i 2030.
  • Odense Klimapartnerskab er for byens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, der gennem dialog, vidensdeling og ved at fremhæve de gode eksempler skal finde de løsninger, der bidrager til at nå målet om klimaneutralitet.
  • De enkelte grundlæggere forpligter sig til at arbejde med grøn omstilling i deres egen organisation.
  • Partnerskabet vil arrangere flere årlige aktiviteter. Ud over den nye klimakonference FORUM på Tinderbox er der for eksempel ambitioner om et årligt Odense COP-møde, grønt iværksætteri og en klimapris.
  • Odense Kommune bidrager med 1,4 millioner kroner, mens de øvrige partnere hver investerer 250.000 kroner i Odense Klimapartnerskab. Pengene bruges alene på de aktiviteter, som Odense Klimapartnerskab står bag.