Spring til indhold

Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig, og i Odense er en af konsekvenserne, at vi oplever mere vand fra alle sider. Vi skal derfor geare os til at kunne håndtere vand de forkerte steder bedre.

Odense Kommune skal være KlimaKlar. Det gør vi dels igennem arbejdet for at blive Klimaneutral i 2030, dels igennem klimatilpasning. 

 

Klimatilpasning i børnehøjde: Gå et natureventyr ved Glisholm Sø

 

Det er vigtigt, at vi klimatilpasser os - klimaforandringerne er allerede i gang! Globalt er temperaturen allerede steget med ca. 1 grad, og den forventes at stige yderligere. Stigningen kan kun standses ved at reducere udledningen af CO2 i et globalt perspektiv. 

 

Klimaforandringer i Odense

Konsekvenserne af klimaets forandringer er forskellige rundt omkring i verden, men her i Odense ser vi frem til en længere vækstsæson, højere gennemsnitstemperaturer, en højere daglig minimumstemperatur og færre dage med frost. 

Men vi ser også frem imod flere hedebølger og varmebølgedage, hvor vi over tre dage har mere end 25 graders varme. Vi oplevede det i høj grad i 2018, hvor der samtidig var meget tørt, men det behøver ikke være tilfældet i fremtiden. Antallet af tørre perioder stiger kun ganske lidt. 

Samtidig ser vi frem mod mere nedbør i løbet af året, som vil være mere ulige fordelt end tidligere. Det vil sige, at der som i 2018 godt kan være længere perioder med tørke efterfulgt af skybrud. Over året vil der dog være mere nedbør helt generel. Flere dage med mere end 20 mm nedbør i løbet af dagen, flere skybrud og ikke mindst en stigning i de vandmængder, vi oplever i de længerevarende regnperioder, fx over 14 dage. 

Samtidig ser vi også frem mod generelle vandstandsstigninger i havet, som betyder, at de udsving, der helt naturligt er i vandstanden i fremtiden, medfører oversvømmelser, hvis vi ikke sikrer os med fx kystbeskyttelse. Den højere vandstand betyder også, at stormfloder rammer hårdere, da der er en mindre margin at tage af. 

Den øgede nedbør, det stigende havvand og den måde, Odense by har udviklet sig de seneste 150 år betyder, at stigende grundvand og oversvømmelser fra vandløb ligeledes bliver konsekvenser af klimaets forandringer. 

 

Odense Kommunes planlægning for KlimaKlar Odense

Klimaforandringerne sker samtidig med, at vi planlægger en tættere og grønnere by. Det er derfor vigtigt, at vi planlægger, hvor og hvordan vandet skal håndteres. Dette gør vi igennem vores Risikostyringsplan, Kommuneplan, Spildevandsplan og den kommende Klimaklar Odense - Masterplan for Klimatilpasning. Masterplanen bliver det samlende og mest konkrete planled for kommunens klimatilpasning. En opfølgning på klimatilpasningsplanen fra 2014 og ikke mindst en del af Odense Kommunes DK2020-planlægning

 

I forbindelse med arbejdet med KlimarKlar Odense er der lavet et idekatalog med inspiration til bygherre, projektudviklere mv. Idekataloget præsenterer en række forskellige ideer til, hvordan der kan indtænkes klimatilpasning i forskellige typer af projekter med en fokus på at opnå størst mulig synergi.

 

Se idekatalog med inspiration at tænke klimatilpasning ind i projekter

Klima- og Miljøforvaltningen