Spring til indhold

Regnvand, grundvand og vandløb

Klimaet forandrer sig, og der kommer mere vand ned fra himlen. Grundvandet stiger, og vandløbene stuver op. Vandet presser på fra alle sider, og derfor er klimatilpasning et vigtigt element i planlægning af Odenses udvikling.

Vi oplever allerede klimaforandringer. Det fremgår af de rekorder, der er sat inden for de senere år. 1999 og 2019 var de vådeste år - 2019 det vådeste efterår nogensinde. 2007 tager prisen som den vådeste vinter nogensinde. 

Vi har ikke registrering af skybrud i Odense, men kan bruge vores vandløb som en slags indikator for, hvornår der er faldet meget nedbør i Odense igennem en periode. I disse situationer kan vi nemlig se, at vandet stuver op i vandløbene. Det var eksempelvis tilfældet i marts 2007, 2018 og 2019, april 2018 og december 2014 og 2015.  

En del af hensigten med ådale og natur langs vores vandløb er, at der skal være plads til, at vandløbet kan udvikle sig og stuve op, når der er behov for det enten som følge af meget nedbør eller som følge af høj vandstand i Odense Fjord. Det er dog ikke hensigten, at der skal ske større værditab. Derfor kommer vandkorridorer og tilbageholdelse af vand ind som planlægningsredskaber, når vi skal planlægge Odenses fremtidige udvikling.   

 

Læs mere om: 
VandkorridorerTilbageholdelse af vandGrundvand SpildevandVandløb

LAR-bede

Klima- og Miljøforvaltningen