Spring til indhold

LAR-bede eller regnbede

LAR-bede leder regnvand væk fra vejen og ned gennem jorden, så det kan blive til grundvand i stedet for at ende i kloakken, hvor det belaster systemet og nogle steder fører til oversvømmelser.

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. LAR-bede er en nyere tilgang til håndtering af regnvand, hvor vandet bruges som ressource på overfladen. På de veje, hvor der er anlagt LAR-vejbede, ledes regnvandet fra vejen til bedene, hvor vandet så siver ned og bliver til grundvand eller fordamper. I bunden af bedene er der en særlig type jord, der filtrerer urenheder fra vejvandet, inden vandet siver ned i jorden. LAR-bedene er en rigtig god måde at aflaste kloaksystemet lokalt, særligt i områder, der bøvler med overfyldte kloakker.

Lav en LAR-løsning i din egen have

LAR-bedene bliver altid plantet til med planter og træer, der optager regnvand, bidrager til biodiversiteten og er pæne at se på. Derudover kan LAR-bede placeres som chikaner og dermed hjælpe med at sænke hastigheden på en vej. LAR-bede kan altså både forskønne en vej og gøre den mere trafiksikker, samtidig med at de håndterer en reel problemstilling med at hjælpe regnvandet de rigtige steder hen.

 

Flere LAR-bede

Der findes LAR-bede mange steder i Odense efterhånden, og det er VandCenterSyd, der anlægger dem. I 2021 har ikke mindre end syv gader i Odense fået eller er i gang med at få anlagt LAR-bede: Fruens Bøge Allé, Stadionvej, Middelfartvej, Rømersvej, Bystævnevej, Odensevej og Hjallesevej. Hertil kommer den store parkeringsplads bag Føtex i Bolbro, hvor 1600 m2 grå asfalt er blevet omdannet til 500 m2 LAR-bede og 1100 m2 almindelige grønne bede.

Det er en ret stor forøgelse af LAR-bede i Odense, hvor der inden 2021 kun var LAR-bede på Langelinie, Hørdumsgade, Baumgartensvej, Irisvej og Solbærvej.

Læs mere om lokale løsninger på håndtering af regnvand i Odense

 

LAR-bede i Bolbro

Bolbro er et af de steder, hvor der er kommet rigtig mange LAR-bede til i 2021. Det er ikke tilfældigt. Bolbro er nemlig et af de steder i Odense, hvor der er problemer med at håndtere store mængder regnvand. Samtidig har der været en områdefornyelse i gang i bydelen, og her har Odense Kommune arbejdet tæt sammen med VandCenter Syd for at tænke håndteringen af regnvand ind i projekterne. Det er via områdefornyelsen, at der er kommet LAR-bede på Middelfartvej, på Træøen ved Bystævnevej og på den store parkeringsplads bag Føtex. Derudover har Vandcenter Syd etableret LAR-bede på Rømersvej, Bystævnevej og lags den nyanlagte cykelsti på Stadionvej.

 

LAR-bede på Fruens Bøge Allé

På Fruens Bøge Allé er 160 m2 grå asfalt omlagt til grønne LAR-bede. Derudover har flere beboere på Fruens Bøge Allé koblet sig af kloakken, så regnvandet ledes ud i deres haver og bliver til nyt grundvand frem for at gå til spilde i kloakken. I alt er ca. 10.000 m2 på Fruens Bøge Allé blevet afkoblet. I det regnestykke udgør vej og fortov, der er omlagt til LAR-bede, ca. 3.000 m2, mens beboernes afkobling af deres private grunde udgør ca. 7.000 m2.

LAR-bede på Fruens Bøge Allé
LAR-bed på Fruens Bøge Allé på en regnvejrsdag, hvor det er tydeligt at se behovet.

Klima- og Miljøforvaltningen