Spring til indhold

Kystbeskyttelse Odense Fjord

Klimaet forandrer sig, og vandet i Odense Fjord stiger. Det påvirker arealerne langs med fjorden og de, der bor her. Derfor er kystbeskyttelse et vigtigt element i planlægningen af Odenses udvikling.

Odense ligger i bunden af Odense Fjord, og i Odense Kommune har vi ca. 13 km kystlinje ud til fjorden. Kystarealerne er primært lavtliggende, flade arealer og de steder, der er bebygget, døjer til tider med oversvømmelser.

 

Inden for de seneste 20 år har vi oplevet stormflod på mere end 1,5 meter, nemlig den 1. november 2006 (højest målte vandstand 170 cm), den 6. december 2013 (højest målte vandstand 158 cm) og den 2. januar 2019 (højest målte vandstand 160 cm). Vi regner med en generel vandstandsstigning på 30 cm frem mod 2050 og en generel vandstandsstigning på ca. 70 cm frem mod 2100. Vi planlægger efter at kystbeskytte Odense mod stormfloder på op mod 250 cm.

 

Tre projekter, der er i gang lige nu:

Natur- og klimatilpasningsprojekt ved Seden Strandby Øst

Digeprojekt ved Seden Strandby Vest

Kystbeskyttelsesprojekt ved Færgevej

Klima- og Miljøforvaltningen