Spring til indhold

Udsigt til vand - Risikostyringsplan

Odense Kommune skal minimum hvert 6. år revidere kommunens risikostyringsplan.

Odense Fjord blev i 2011 udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet som et risikoområde, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko fra hav. Odense Kommune er således udpeget sammen med Kerteminde og Nordfyns Kommune.

 

Ved Miljø- og Fødevareministeriets opdatering af risikoområderne i 2018 blev risikoområdet udvidet til også at omfatte risiko for oversvømmelse fra Odense Å.

Risikostyringsplanen udarbejdes for det udpegede område og fastsætter mål og initiativer for styring af oversvømmelsesrisiciene med særlig vægt på mulighederne for at reducere risikoen for en oversvømmelse, samt de potentielle negative følger af oversvømmelser.

Risikostyringsplan 2021; ”Udsigt til vand” blev vedtaget af Odense Byråd i oktober 2021 og er kun gældende for Odense Kommune. For de øvrige dele af Odense Fjord henviser vi til vores nabokommuner.

Se Udsigt til vandLuftfoto, der viser en del af Odense Fjord

Klima- og Miljøforvaltningen