Spring til indhold

Digeprojekt ved Seden Strandby Vest

Vest og nord om Seden Strandby skal der etableres en digeløsning, som opbygges af jorddiger, mure, kombinerede jorddige og halvmure samt spuns.

Diget bliver i samlet udstrækning næsten 1,3 km langt med start i syd langs Seden Strandgyde og afslutning mod nordøst ved legepladsen på Kragenæsvej, hvor det samles med øst-diget.

Diget vil i stor udstrækning bliver ført igennem private folks haver med lokale tilpasninger, og der vil derfor ikke være offentlig adgang på digerne her, når de står færdige.

 

Følg med i projektet nedenfor, og læs referater fra møder, tidsplaner og andre dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med digeprojektet.

 

Aktuelt

Landinspektør har foretaget opmålinger og afsætninger i uge 5.

 

Der arbejdes på at indgå frivillige aftaler med alle berørte grundejere.

 

Orienteringer fra Odense Kommune

Referater fra Digegruppens møder

Politiske referater

Høring og hvidbog - forår 2020

 

 

 

Se også

Der arbejdes i et helt andet regi med klimatilpasning og ny kystnatur ved Seden Strand Øst

 

Dekorativt billede

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen