Spring til indhold

Klimatilpasning og ny kystnatur ved Seden Strandby Øst

Et omfattende naturprojekt på den østlige side af Seden Strandby har forbedret beskyttelsen af området mod oversvømmelser fra fjorden og samtidig skabt et nyt og unikt naturområde til gavn for både fugle, padder, biodiversiteten og mennesker.

Seden Strandby er et naturskønt område ved Odense Fjord. Området har gennem de senere år jævnligt været udsat for oversvømmelser fra fjorden. 

 

Strandengene ved Seden Strandby er vigtige levesteder fjordens fugle. Arealet med strandenge ved fjorden er dog gået meget tilbage gennem mange år som følge af inddigning, opdyrkning og tilgroning. Samtidigt er de strandenge, der er tilbage, truet af klimaforandringer og mangel på plads.

 

Derfor har Odense Kommune i 2020-2021 gennemført et omfattende natur- og klimaprojekt i området, dels for at beskytte Seden Strandby mod oversvømmelse fra østsiden, dels for at give mere plads til fjordens natur.

 

Det gamle, kystnære dige er blevet fjernet, og der i stedet er blevet etableret en nyt, tilbagetrukket dige længere inde i landet. Samtidig er der blevet plads til, at et område på 27 hektar kan udvikle sig til strandenge på de tidligere opdyrkede arealer, så kystnaturen kan tilpasse sig klimaforandringerne. Vandløbene er også blevet ført ned over området igen, og der er blevet etableret nye levesteder for strandtudsen og fuglene ved Odense Fjord. 

 

Der mangler at blive etableret to fugleudkigstårne og anlagt stier i området. Det sker i løbet af efteråret 2021 eller foråret 2022.

 

Det nye dige blev indviet i november 2020. Læs pressemeddelelsen om indvielsen af det nye dige på østsiden af Seden Strandby

 

Projektet er finansieret af Odense Kommune, Miljøstyrelsen og er en del af det internationale forskningsprojekt Reconect (www.reconect.eu), der er finansieret af EU via Horizon 2020-programmet.

 

EU-logo Reconect

 

Se også

Der arbejdes i et helt andet regi med et digeprojekt ved Seden Strandby Vest

Klima- og Miljøforvaltningen