Spring til indhold

Muligheder for kystbeskyttelse

Bor du tæt på kysten? Og har du problemer med oversvømmelser?

Læs mere om:

Mine muligheder som borgerOpstart af digeprojektDigelagHvem betaler for kystbeskyttelse?

Nedenstående ansøgningsskema anvendes, hvis du vil ansøge om at gennemføre et kystbeskyttelsesprojekt.

Ansøgningsskema
Vejledning til ansøgningsskema

Både ansøgning og kommunens afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside ligesom kommunen er forpligtiget til at orientere naboer, andre berørte parter samt relevante myndigheder.

 

Seneste bekendtgørelse om kystbeskyttelse m.v. findes via Retsinformation.

Klima- og Miljøforvaltningen