Spring til indhold

Mine muligheder som borger

Hvilke muligheder har du som borger i forhold til højvandssikring?

Det er op til dig som grundejer at overveje, om der kan og skal laves højvandssikring, også økonomisk set, mens Kystdirektoratet og andre myndigheder afvejer andre hensyn. Normalt er det en kreds af grundejere, der tager initiativ til et højvandssikringsprojekt. 
 
Er grundejerne enige - styrer grundejerne selv alle aftaler om betaling af anlægsudgifter, drift og vedligeholdelse.

Er der uenighed i grundejerkredsen - bestemmer kystbeskyttelsesloven, at kommunen er procesmyndighed. Det betyder i praksis, at kommunen understøtter processen. Formelt set betyder det, at kommunen gennemfører en kystbeskyttelsessag. 

Loven giver desuden kommunen ret til, om fornødent, at gennemtvinge en given kystbeskyttelse og pålægge alle, der nyder gavn af kystbeskyttelsen, at betale til arbejdets gennemførelse, drift og vedligeholdelse.

Hovedmyndigheden for sager om kystbeskyttelse er Kystdirektoratet. Eventuelle klager skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

Klima- og Miljøforvaltningen