Spring til indhold

Opstart af digeprojekt

Hvordan starter et digeprojekt? Læs mere herunder.

Hvis projektet drives af private grundejere

Hvis en - normalt mindre - grundejerkreds er enige om et projekt og dets betaling, styrer grundejerkredsen selv sit projekt. Herunder beslutter grundejerkredsen, om der skal anvendes rådgiver, og hvordan entreprenør skal entreres. Den enige, private grundejerkreds sørger for fornøden myndighedsgodkendelse, før projektet kan udføres. Kommunen hjælper ikke med sagen og kan ikke bidrage til løsning af uenigheder om projektet eller dets betaling.

 

Hvis projektet drives af kommunen

Hvis der er uenighed i ejerkredsen, er det nødvendigt at behandle sagen efter kystbeskyttelseslovens § 1a, hvor kommunen går ind som procesmyndighed. Her handler det om at finde en løsning, der er teknisk og økonomisk generelt acceptabel, idet fordelingen af bidragene skal godkendes endeligt af et politisk udvalg – i Odenses tilfælde er der tale om By- og Kulturudvalget.
 
Kystdirektoratet vil i tilladelsen forlange en tinglyst deklaration, der forpligter nuværende og fremtidige ejere til at vedligeholde anlægget i samme stand, som der er ansøgt om. 

Kommunen skal som hovedregel kun indgå med et økonomisk bidrag, der svarer til ejerskabet af de eventuelle kommunale ejendomme, der kan have gavn af anlægget. 

Klima- og Miljøforvaltningen