Spring til indhold

Cirkulært Odense

Cirkulært Odense er en indsats, der skal skabe en bevægelse i Odense, hvor ressourcebevidst adfærd og ressourceeffektivitet er i fokus

Billede af Eventyrhaven i Odense set fra oven

Odense skal være klimaneutral senest i 2030

I december 2022 vedtog alle partier i Odense Byråd Klimahandleplan 2023, der sætter den strategiske retning for Odenses vej mod klimaneutralitet.

 

I handleplanen fremgår reduktionsstier, som adresserer de udledninger, der stammer fra kilder inden for Odense Kommunes grænser (scope 1 og 2 udledninger). Men Byrådets ambition går videre end det. Byrådets partier har nemlig i rammeaftalen Klimaneutral 2030 besluttet, at der også skal rettes en indsats mod de udledninger, som stammer fra odenseansk forbrug af varer og produkter, der produceres uden for Odense Kommunes grænser (scope 3 udledninger). For at adressere disse udledninger kræver det en ny måde at tænke forbrug på. Dette kan vi gøre ved at omstille til en cirkulær økonomi.

 

Hvad er Cirkulært Odense?
Cirkulært Odense skal bane vejen for, hvordan kommune, erhverv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund sammen skal lave en lokalt forankret cirkulær omstilling, hvor ressourcebevidst adfærd og ressourceeffektivitet er i fokus. Indsatsen skal skabe en cirkulær bevægelse i Odense, som frem mod 2030 gør, at Odense bliver en cirkulær by.

Konkret vil der under indsatsen blive arbejdet med tre strategiske hovedområder:

  • Cirkulær design og produktion - i samarbejde med erhverv skal den cirkulære tankegang integreres allerede fra design og produktionsstadiet. Dette handler for eksempel om, hvordan affald kan designes ud af systemet og om brugen af genanvendte materialer.
  • Cirkulært forbrug - initiativer som fokuserer på borgernes forbrug og vaner i forhold til fx at genbruge, reparere, låne samt brug af dele-løsninger m.m.
  • Cirkulær affaldshåndtering - initiativer omkring cirkulær affaldshåndtering er naturligt forankret i Odense Renovations fortløbende indsats med affaldshåndtering fra borgere i Odense. Odense Renovation har et stærkt fokus på at reducere affaldsmængden, øge mængden til genbrug og øge graden samt kvaliteten af genanvendelse af materialer.

 

Hvordan støtter Cirkulært Odense eksisterende initiativer?

Cirkulært Odense understøtter ‘Odense Kommunes Affaldsplan’ – herunder planens strategiske indsats om Cirkulær Økonomi. Derudover understøtter indsatsen målsætningerne i ‘Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid’ om at genanvende 80 procent af plastaffaldet fra husholdninger og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

Klima- og Miljøforvaltningen