Spring til indhold

Referater fra møder i Digegruppen i Seden Strandby

Der er nedsat en Digegruppen i Seden Strandby, som jævnligt holder møder med Odense Kommune.

Digegruppen består af Lars Møllerhøj, Jytte Vestergård Jensen og Hanne Bonnerup. De afholder regelmæssige møder med Odense Kommunes projektgruppe, hvor de kommer med input til projektgruppen i forhold til aktuelle emner omkring projektet og hvad der er særligt er behov for, at der bliver orienteret om i kommende nyhedsbreve.

Dialog omkring løsning på den enkelte ejendom sker direkte med grundejerne.

Odense Kommune opfordrer beboerne i Seden Strandby til at bruge Digegruppen i den daglige dialog og ellers tage kontakt til projektledelse ved Odense Kommune (Henrik Christoffersen og Lis Nowak) ved spørgsmål til projektet og processen herom.

For referat af møderne fra 2023 og frem henvises til nyhedsbreve fra Odense Kommune.

 

Referater fra møderne

11. februar 2021. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

 

7. september 2020. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

12. november 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

28. oktober 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

7. oktober 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

21. august 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

27. juni 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

5. februar 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

25. april 2018. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

11. april 2018. Referat. Borgermøde på Seden Skole

24. januar 2017. Referat. Borgermøde om digetracé på Seden Skole

 

Dekorativt billede

Klima- og Miljøforvaltningen