Spring til indhold

Vandkorridorer

Korridorer, der hjælper vandet med at finde vej og komme væk fra ting, der ikke kan tåle at stå under vand, er en væsentlig del af planlægningen af en by som Odense.

I Kommuneplanen er der indtegnet vandkorridorer, som der ikke må planlægges imod. Disse konkretiseres i den kommende plan Klimaklar – Masterplan for klimatilpasning. 

Hensigten med vandkorridorerne er at sikre vandets vej fra A til B. Det vil sige primært fra de steder, hvor vandet kan samles og forsinkes uden at gøre skade til der, hvor det skal hen, typisk et vandløb eller Odense Fjord. 

Et eksempel på en vandkorridor kunne være genetablering af et vandløb i et område, hvor der historisk set har været et vandløb førhen, som på den ene eller anden måde er blevet fortrængt af byens vækst, og hvor der i dag er udfordringer med bortledning af vand. 

I andre situationer vil vandkorridoren oftest være tørlagt det meste af tiden og vil kun komme i brug i ekstreme situationer, fx i forbindelse med skybrud. Her er vandkorridoren ”usynlig” for det blotte øje, men er integreret eksempelvis i cykelstien, som det ses i  den nye bydel på den tidligere Thomas B. Thriges Gade.

Klima- og Miljøforvaltningen