Spring til indhold

Grundvand

Grundvandet i Danmark stiger.

Grundvandet i Danmark er stigende. En af de primære årsager er den øgede nedbør, men det betyder også en del, at indvindinger standses på bynære lokaliteter pga. fx forurening. 

Tilsigtet dræning sørger for, at grundvandet ledes videre til vandløb, søer og Odense Fjord. Utilsigtet dræning ledes til VandCenter Syds rensningsanlæg sammen med spildevand. Sidstnævnte sker, fordi ældre ledninger ikke længere er tætte og dermed fungerer som dræn. VandCenter Syd taler i denne forbindelse om uvedkomment vand. De kan undgå det ved at tætne ledningerne, men vil hermed bidrage til vand i kældre, haver, grønne områder osv. 

Som lovgivningen er i dag, så er det den enkelte grundejer, der har ansvaret for at forhindre skader forårsaget af højt grundvand. I Kommuneplan 2020 har Odense Kommune kortlagt de områder, hvor grundvandsstanden allerede er høj og forventes at at være høj i fremtiden. Hensigten hermed er, at vi kan udvikle Odense mere tilpasningsdygtigt i fremtiden. 

Det forventes, at der i 2021 kommer en ændring lovgivning på dette område.  

Klima- og Miljøforvaltningen