Spring til indhold

Model for deltagelse

Her kan du læse om modellen for deltagelse i Odense Klimapartnerskab

Baggrund

Grundlæggere og Klimapartnere i Odense Klimapartnerskab skal foruden et økonomiske bidrag arbejde forpligtende og transparent med CO2-reduktioner i egen organisation. Det afgørende for deltagelsen i Odense Klimapartnerskab er ikke, at man er meget langt med at reducere sit CO2-aftryk, men at man som virksomhed eller organisation er indstillet på at arbejde efter en konkret målsætning om CO2-reduktion, at man forfølger målet systematisk, og at man i processen sikrer sig troværdig dokumentation for sine CO2-reduktioner.

 

Model for deltagelse

 

De tre niveauer

Hvis en virksomhed eller organisation ønsker at blive en del af Odense Klimapartnerskab, kan man indtræde på tre niveauer.

 

Niveau I

Virksomheden laver et årligt CO2-regnskab med en anerkendt certificering. Virksomheden kender således sit CO2-aftryk, har sat et ambitiøst mål for en reduktion og en tidshorisont for at indfri målsætningen. Virksomheden beskriver, hvorledes målet tænkes realiseret og er indstillet på at dele en fremdriftsredegørelse med Odense Klimapartnerskab en gang årligt.

 

Niveau II

Virksomheden har mindst et bæredygtigt produkt med anerkendt certificering. Virksomheden skal være indstillet på at arbejde frem imod niveau I inden for en angivet tidshorisont. Virksomheden beskriver, hvorledes målet tænkes realiseret og er indstillet på at dele en fremdriftsredegørelse med Odense Klimapartnerskab en gang årligt.

 

Niveau III

Virksomheden underskriver en erklæring, hvor man forpligtiger sig til at igangsætte et arbejde i sin organisation med at reducere sit CO2-aftryk. Virksomheden skal være indstillet på at arbejde frem imod niveau I eller Niveau II inden for en angivet tidshorisont. Virksomheden beskriver, hvorledes målet tænkes realiseret og er indstillet på at dele en fremdriftsredegørelse med Odense Klimapartnerskab en gang årligt.

 

 

Tiltrædelse af partnerskabsaftale

Endelig skal Grundlæggere og Klimapartnere i Odense Klimapartnerskab tiltræde partnerskabsaftalen.

Klima- og Miljøforvaltningen