Spring til indhold

Et endnu mere levende og grønt Skibhuskvarter

Skibhuskvarteret er udvalgt som den første bydel, hvor forskellige tiltag i mobilitetsplanen kan blive testet og evalueret i samarbejde med odenseanerne.

Arkitekttegning af fiktiv Skibhusvej med flere grønne træer, cyklende, gående og opholdssteder under parasoller

’Vores Skibhus’ er et projekt, som er en del af Odense Kommunes grønne mobilitetsplan.

Planen har en dobbelt målsætning om, at byen skal have et levende byliv, hvor borgernes hverdag hænger sammen og det er attraktivt at drive forretning, og hvor der stadig er adgang til byen og bymidten i bil samtidig med at vi skal reducere CO2-udledningen fra transporten.

Måderne, vi transporterer os rundt på, er afgørende for at nå målet om et klimaneutralt Odense senest i 2030.

Derfor skal Odense Kommune sammen med lokale beboere, erhvervsdrivende og foreningslivet i Skibhuskvarteret finde frem til, hvad der kan skabe et mere levende og grønt kvarter for dem.

En bydel, hvor der er bedre plads til byliv, ophold, fællesskab og oplevelser. Og hvor det er let og mere sikkert at bevæge sig sundere rundt.

Idéerne bliver prøvet af som midlertidige ændringer.

Senere vurderer kommunen og kvarteret i fællesskab, hvad der virker og skal blive i bybilledet.

 

Vi udvikler Skibhuskvarteret sammen

Vi vil danne et partnerskab af lokale beboere, erhvervsdrivende og aktører, som skal samle trådene på vegne af kvarteret i løbet af processen og sammen med Odense Kommune lave en plan for udvikling af området.

Der bliver også god mulighed for at deltage i udviklingen på andre måder uden at være en del af partnerskabet – både ved fysiske arrangementer og online.


Følg med på Dialogportalen

På kommunens online platform, Dialogportalen, vil vi løbende fortælle om, hvad der sker, og hvad der former sig af konkrete aktiviteter.

Undervejs i udviklingen af Vores Skibhus kan du også deltage i den demokratiske samtale om udvikling af området via Dialogportalen.

Når du er oprettet som bruger af portalen, kan du vælge at få en notifikation, når der sker noget nyt i projektet.

Du kan allerede nu registrere dig og læse om projektet på platformen.
Besøg Dialogportalen

 

Nyhedsbrev

Fra Dialogportalen lancerer Odense Kommune også et nyhedsbrev, hvor du kan få løbende opsummering om det samlede Skibhus-projekt direkte til din mail. Du kan vælge at abonnere, når du opretter dig som bruger.

Du kan altid afmelde dig listen igen ved at gå ind på dine profil-indstillinger på Dialogportalen. 

(Er du allerede oprettet som bruger gennem et tidligere projekt på Odense Kommunes Dialogportal, så gå ind under dine profilindstillinger og sæt flueben i boksen om nyhedsbrev og klik ‘gem’.)


Afgrænsning af kvarteret i ’Vores Skibhus’

Når vi arbejder med udviklingen af et grønnere Skibhuskvarter, tager vi udgangspunkt i bydelen ’Skibhuskvarteret’ som det er afgrænset i kommuneplanen. Derudover indgår dele af havnen samt dele af Risingkvarteret i dette projekts afgrænsning: Dvs. realet mellem Skibhuskvarteret og Kochsgade.

Det skyldes, at der i Risingkvarteret ligger en række mindre boligområder, som naturligt afgrænses af Kochsgade.

Dele af havnen er inkluderet for at få Havnegade med pga. gadens vigtige trafikale funktion og da nogle dele af havneområdet indgår i skoledistriktet for Skt. Hans Skole.

 

(Et kort mere tydeligere vejnavne kommer snart)

Kortudsnit af Odense viser afgrænsning af Skibhuskvarteret som beskrevet i teksten ovenfor.

Spørgsmål til projektet og informationsmødet kan rettes til Klima- og Miljøforvaltningens projektleder på anbhj@odense.dk eller 2151 8508.

Klima- og Miljøforvaltningen