Spring til indhold

Odenses klimaopgørelse

Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Odenses klimaregnskab viser, hvad der er de største kilder til udledning af CO2 i Odense, og hvor langt vi er fra vores mål.

Det er alle byrådets partier, der står bag ambitionen om Odenses klimaneutralitet senest i 2030. Klimaneutral betyder, at der er balance mellem den CO2, der bliver udledt og optaget i Odense – sådan at udledningen fra Odense samlet går i nul.

 

Klimaopgørelsen viser, hvor mange ton CO2 vi i Odense udleder og optager om året. Når vi for eksempel kører i benzin- eller dieselbil i Odense, påvirker vi klimaet negativt, idet vi øger udledningen af CO2. Planter vi mere skov i Odense, påvirker vi klimaet positivt, idet vi øger optaget af CO2. 

 

I dag er der ikke balance i regnskabet. Vi udleder meget mere CO2, end vi optager. Vejen til klimaneutralitet kræver, at vi i Odense både reducerer udledningen og øger optagelsen af CO2, så vi til sidst går i nul.

  

 

 

 

 

Hvad tæller med i opgørelsen?

Odenses klimaopgørelse følger internationale standarder, hvor det kun er de CO2-udledninger, der finder sted inden for kommunegrænsen, der tæller med (scope 1 og 2 vist nedenfor). Det vil for eksempel være bilkørsel i Odense eller forbrug af varme og el i en virksomhed beliggende i Odense.

Derimod er CO2-udledninger, der finder sted uden for kommunegrænsen, ikke talt med (scope 3 vist nedenfor). Heller ikke selvom de opstår som et resultat af aktiviteter inden for kommunegrænsen. Eksempler kan være flyrejser til feriedestinationer eller levering af varer fra udlandet bestilt på nettet. Men selvom de ikke tæller med på nuværende tidspunkt, ønsker Odense Byråd fortsat, at vi i Odense gør en indsats på disse områder, for eksempel ved at sætte fokus på klimavenlig adfærd og det forbrug, der indirekte påvirker udledningen af CO2.

 

 

 

 

Årlig opdatering af klimaregnskab og prognose for CO2-udledning i 2030

I arbejdet med at gøre Odense klimaneutral senest i 2030 er det afgørende at kunne følge udviklingen i Odenses CO2-udledning og holde øje med effekten af de initiativer, der sættes i gang. Derfor har Odense Byråd besluttet, at der som en del af årshjulet for klimahandleplanen årligt skal udarbejdes et opdateret CO2- regnskab og en prognose for CO2-udledningen i 2030.

 

 

Se mere om klimaregnskaberne her:

Klimaregnskab 2022 (udarbejdet 2023)

2020-statusregnskab og prognose for 2030 (udarbejdet i foråret 2022)

Klimaregnskab 2019 (udarbejdet i foråret 2020)

Klima- og Miljøforvaltningen