Spring til indhold

Klimahandleplan 2022

Tirsdag den 14. september indgik et stort politisk flertal af Odense Byråd aftale om 'Klimahandleplan 2022', der sætter en klar retning for, hvordan Odense skal blive klimaneutral senest 2030.

Læs aftalen Klimahandleplan 2022 (PDF)

Se faktaark om Klimahandleplan 2022 (PDF)

 

Klimahandleplan 2022 bygger oven på byrådets ambition om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Konkret indeholder planen 25 initiativer fordelt under de syv hovedretninger, som rammeaftalen ”Klimaneutral 2030” definerede.

 

Planen vil være dynamisk og skal løbende udvikles, opdateres og finansieres indtil målet om klimaneutralitet er realiseret senest i 2030. 

 

Herudover besluttede et bredt politisk flertal af Odense Byråd med Klimahandleplan 2022, hvor mange ton CO2, der skal findes ved reduktioner og kompenserende tiltag inden for hver hovedretning. Fordelingen følger anbefalingerne fra Task Force Klimaneutral 2030 offentliggjort i sommeren 2021. 

   

 

50 millioner til klimaet i 2022

I forlængelse af aftalen om Klimahandleplan 2022, blev der i Budget 2022 afsat 50 mio. kr. i 2022 til Klimahandleplan 2022. Forligspartierne anerkendte desuden, at gennemførelsen af klimaplanen frem mod 2030 vil betyde væsentlige økonomiske prioriteringer.

 

 

Stort flertal er med i aftalen

Syv ud af otte partier er med i aftalen Klimahandleplan 2022. Disse er følgende:

  • Socialdemokratiet
  • Venstre, Danmarks Liberale Parti
  • Det Konservative Folkeparti
  • Socialistisk Folkeparti
  • Enhedslisten - De Rød-Grønne
  • Radikale Venstre
  • Dansk Folkeparti

De LokalNationale med Christel Gall indgår ikke i den samlede aftale.

 

Borgmesterforvaltningen