Spring til indhold

Task Force Klimaneutral 2030

En Task Force af klimaeksperter er kommet med 10 anbefalinger til, hvordan Odense bliver klimaneutral senest i 2030. Se anbefalingerne her.

Task Force Klimaneutral 2030

I april 2021 nedsatte Økonomiudvalget en Task Force, der skulle give byrådet et uafhængigt fagligt perspektiv på Odenses klimaudfordringer og bidrage med løsninger. Task Forcen er nu kommet med 10 anbefalinger til, hvilke handlinger der er nødvendige for, at Odense bliver klimaneutral senest i 2030. De blev præsenteret på et pressemøde på Odense Rådhus den 15. juni 2021.

 

 

Læs alle anbefalinger her:

Indledning til anbefalinger

#1: Etabler CO2-fangst på Fynsværket

#2: Gør hele energiforbruget i Odense CO2-neutralt

#3: Indfør nulemissionszoner senest i 2030

#4: Trafikplan for Odense, der fremmer aktiv og grøn transportadfærd

#5: Maksimer CO2-optag i naturen

#6: Odense Kommune skal gå foran

#7: Tag lokalt klimalederskab og facilitér grønne partnerskaber

#8: Synliggør den grønne dagsorden og fokuser på adfærdsændringer

#9: Vedtag 2025-delmål og etabler stærk organisatorisk forankring af klimaindsatsen

#10: Opgør og reducer klimaaftrykket fra forbrug i scope 3

 

 

 

En bred fagligt funderet ekspertgruppe

Det har været afgørende for Økonomiudvalget, at Task Forcens medlemmer har et indgående kendskab til udfordringer og løsninger på klimaområdet. Task Forcen består derfor af seks eksperter, der repræsenterer et bredt spektrum af fagligheder indenfor klimaområdet, herunder bæredygtig mobilitet, energi, adfærd, cirkulær tænkning og økonomi.

 

 

Medlemmer af Task Force Klimaneutral 2030:

  • Sebastian Mernild (formand), prorektor på Syddansk Universitet og professor i klimaforandring
  • Malene Freudendal-Pedersen (næstformand), professor i byplanlægning, Aalborg Universitet
  • Camilla Haustrup Hermansen, direktør i Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi
  • Henrik Dresbøll, forfatter, foredragsholder og CEO for adfærdsbureauet WElearn A/S
  • Kirsten Halsnæs, professor i klimaøkonomi og risikovurderinger, Danmarks Tekniske Universitet
  • Lars Aagaard, adm. direktør for brancheorganisationen Dansk Energi og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd

 

 

Borgerne vil også blive hørt

Odenses borgere har også haft mulighed for at give deres mening til kende om de 10 anbefalinger fra den 15. juni til den 8. juli 2021 på Odense Kommunes Dialogportal. Odense Kommune har lavet en opsamling på de kommentarer og reaktioner, der er kommet ind. Opsamlingen vil blive sendt videre til byrådet.

Opsamling på borgernes kommentarer (PDF)

 

 

Det næste skridt frem til Odenses første klimahandleplan

Nu skal Odense Byråd, på baggrund af Task Forcens anbefalinger og idéer fra borgerne, udvikle og vedtage en konkret klimahandleplan for Odense. Klimahandleplanen forventes vedtaget i september 2021.

 

 

Læs mere:

Pressemeddelelse: Ny Task Force skal rådgive byrådet om Odenses klimaindsats (5. maj 2021)

Pressemeddelelse: Her er Task Forcens anbefalinger: Sådan bliver Odense klimaneutral (15. juni 2021)

Resumé af anbefalingerne fra Task Force Klimaneutral 2030

Rapport: Anbefalinger fra Task Force Klimaneutral 2030

 

Borgmesterforvaltningen