Spring til indhold

Anbefaling #10

Opgør og reducer klimaaftrykket fra forbrug i scope 3

Danskerne har et højt forbrugsbaseret klimaaftryk på grund af vores høje levestandard og vores historiske høje andel af fossile brændsler i energisystemet.. Et forbrugsbaseret klimaaftryk måler drivhusgasudslip uanset hvor de fysiske udledninger finder sted i og udenfor Odense, som opstår på grund af forbrug eller aktivitet i kommunen. Det kan eksempelvis være udledninger, der knytter sig til materialer, produktion, transport og forbrug af fødevarer og produkter eller udledningen ved flyrejser.  

Det forbrugsbaserede klimaaftryk indgår ikke i Odenses nuværende CO2-regnskab, der er afgrænset til de direkte udledninger fra kilder i kommunen (scope 1) i overensstemmelse med FN's klimaaftale, og fra forbruget af el og varme i kommunen (scope 2). 

Langt de fleste varer, som odenseanerne køber og forbruger, er dog ikke dyrket eller produceret i Odense Kommune, og tæller derfor ikke med i Odenses CO2-udledning. Udledningerne uden for bygrænsen, som skyldes forbrug og aktivitet inden for bygrænsen, defineres gennem det man kalder scope 3, og udgør en væsentlig andel af de samlede CO2-udledninger i verden. 

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune kortlægger Odenses klimaftryk indenfor scope 3 for at give et overblik over, hvordan det samlede forbrug i byen påvirker klimaet 

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune tager klimalederskab og iværksætter tiltag, som er med til at reducere CO2-udledninger udenfor kommunegrænsen via ændringer i forbrugsmønstre og kommunegrænsen i det omfang, hvor forbrugsmønstre i byen kan påvirkes. Det kunne også undersøges om erhvervsdrevet samarbejde omkring hvordan virksomhederne i Odense gennem krav til deres underleverandører om at de skal opgør og nedbringe deres CO2 udslip kan medvirke til lavere drivhusgasudslip.  

På den måde kan Odense Kommune være med til at sætte det forbrugsbaserede klimaaftryk på dagsordenen og gøre en endnu større forskel for en mere klimavenlig og bæredygtig fremtid. 

 


Hvad skal der ske, og hvem skal gøre hvad?

  • Odense Kommune skal i kommende klimaregnskaber opgøre CO2-udledningen fra både scope 1, 2 og 3 og løbende monitorere udviklingen indenfor scope 3.
  • Odense Kommune skal gå forrest og sætte fokus på kommunens egen udledning indenfor scope 3 ved indkøb og forbrug af elektronik, madvarer, transport mv.
  • Odense Kommune skal indgå grønne klimapartnerskaber, hvor der også er fokus på at reducere udledningen indenfor scope 3.

Hvad er effekten?

  • Effekten af tiltaget er vanskelig at opgøre. Men vi ved fra en række opgørelser, at danskernes forbrug i husholdningerne har en stor betydning for den samlede udledning. Hvis Odense Kommune er med til at kortlægge CO2-udledningen inden for scope 3, kan Odense være med til at sætte fokus på omstilling til et mere cirkulært forbrug, der også er afgørende for den grønne omstilling.


Relation til FN’s verdensmål:


Borgmesterforvaltningen