Spring til indhold

Anbefaling #1: 

Etabler CO2-fangst på Fjernvarme Fyn

I en storby som Odense er det urealistisk at fjerne al CO2-udledning. Derfor er det helt afgørende, at der også iværksættes kompenserende tiltag – både naturlige kompenserende tiltag som f.eks. skovrejsning, men også nye teknologiske løsninger.

 

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune i samarbejde med Fjernvarme Fyn etablerer CO2-fangst på den varmeproduktion, der foregår på Fynsværket ved afbrænding af affald, biomasse mv. Fynsværket udleder CO2 i processen, hvoraf en væsentlig andel kan indfanges, lagres eller genanvendes. Konkret vurderes det, at et ambitiøst, men også realistisk, potentiale for CO2-fangst er 200.000 ton pr. år.  

Løsningen vil indebære, at Fjernvarme Fyn står for selve CO2-fangsten, mens der skal findes en særskilt konstruktion for bortskaffelse af CO2 – f.eks. i form af private aktører. Der er tale om en teknisk og økonomisk realistisk løsning, og et pilotprojekt forventes derfor at kunne være i drift fra 2025 med en efterfølgende plan for fuld udrulning frem mod 2030. Der skal derfor nu sættes gang i det forberedende arbejde, så teknologi, lovgivning og en økonomisk model for en løsning kommer på plads hurtigst muligt. Der skal i den forbindelse etableres samarbejde med relevante parter på området, herunder særligt Fjernvarme Fyn. Der skal desuden etableres dialog med regeringen om regler og lovgivning på området. 

En del af potentialet på området findes i afbrændingen af fossilt materiale – herunder særligt plastik. Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune i samarbejde med Fjernvarme Fyn og Odense Renovation hurtigst muligt sikrer, at mest mulig plast fjernes fra affaldsforbrændingen. Der er et væsentligt potentiale i at flytte plastaffald fra forbrænding til genanvendelse. Helt konkret er der et reduktionspotentiale på ca. 130.000 ton CO2 om året ved at flytte 80 procent af plastaffaldet fra forbrænding til genanvendelse. Genanvendes en større del af plasten i affaldsforbrændingen, kan den erstattes med biogent, organisk materiale. Det har ingen indflydelse på muligheder for CO2-fangst, men kan ift. Odenses klimaregnskab bidrage med en negativ CO2-udledning.

 

 

Hvad skal der ske, og hvem skal gøre hvad?

  • Odense Kommune skal i samarbejde med Fjernvarme Fyn arbejde for, at der hurtigst muligt etableres CO2-fangst på affaldsforbrændingen på Fynsværket.
  • Odense Kommune skal hurtigst muligt flytte mest muligt plastaffald fra forbrænding til genanvendelse. 

 

Hvad er effekten?

CO2-fangst på Fynsværket forventes at kunne reducere udledningen med 200.000 ton CO2 pr. år inden 2030.


 

Relation til FN’s verdensmål:

Borgmesterforvaltningen