Spring til indhold

Klimahandleplan 2024

Klimahandleplan 2024 er drejebogen for, hvordan Odense Kommune bliver klimaneutral senest i 2030.

Forsiden af Klimahandleplan 2023 viser titlen på en baggrund af børn, der cykler på en sti gennem et parkområde med grønne træer

Konkret indeholder Klimahandleplan 2024 30 forskellige initiativer fordelt på seks hovedretninger.

Planen vil være dynamisk og skal løbende udvikles, opdateres og finansieres indtil målet om klimaneutralitet er realiseret senest i 2030.
Læs Klimahandleplan 2024 (download PDF)

Fra vision til handleplan

Med Klimahandleplan 2022 etablerede Odense Byråd den første drejebog for, hvordan Odense opnår klimaneutralitet. Initiativerne fordelte sig på syv hovedretninger, som Odense ville arbejde med, for at reducere CO2-udledningen.

Hovedretningerne blev udstukket af rammeaftalen Klimaneutral 2030, som blev vedtaget af et enigt byråd i juni 2020.

 

Fordelingen af reduktionerne under hovedretningerne fulgte anbefalingerne fra den 'Task Force' for Klimaneutral 2030, som i sommeren 2021 præsenterede ti anbefalinger til vejen mod klimaneutralitet i 2030.


Klimahandleplan 2024 bygger videre på de tidligere klimahandleplaner fra 2022 og 2023, som du også kan finde i venstremenuen her på siden. Klimahandleplan 2024 er opdateret på baggrund af årshjulet og det seneste CO2-regnskab samt en opdateret prognose for den forventede CO2-udledning i Odense Kommune i 2030.

Den nyeste prognose, der blev udgivet i 2023, viser en mindre forventet udledning i 2030 end den forhenværende prognose. Derfor er reduktionsstierne i Klimahandleplan 2024 nedjusteret.

Fordeling af reduktioner frem mod 2030

Målet om C.O.2.-reduktionen fordeler sig på: Klimavenlig Energi med 331.000 tons årligt. Bæredygtig Mobilitet med 100.000 ton årligt. Et grønnere Odense med 20.000 ton årligt. Klimavenlig drift og adfærd med 20.000 ton årligt. 

Bæredygtig Mobilitet

I 2022 kom 23% af Odense Kommunes CO2-udledninger fra transport og i 2030 forventes udledningerne fra transport af udgøre 46% af de samlede CO2-udledninger fra Odense Kommune. Det er derfor vigtigt at reducere udledningerne fra transport, hvis Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030.

På den baggrund vedtog et flertal i Odense Byråd den 20. december 2023 en ny grøn mobilitetsplan for Odense Kommune.

Planen skal både sikre at CO2-udledninger fra transportområdet reduceres med 46% senest i 2030 svarende til 100.000 tons. Derudover skal Grøn Mobilitetsplan sørge for at 25% flere mennesker bor og færdes indenfor Ring 1 senest i 2030. Grøn Mobilitetsplan indeholder seks fokusområder, der skal sikre at Odense Kommune når de to målsætninger.

Klimahandleplan 2024 integrerer de seks fokusområder fra Grøn Mobilitetsplan i hovedretningen Bæredygtig Mobilitet.

Klima- og Miljøforvaltningen