Spring til indhold

Klimahandleplan 2023

Et enigt byråd har vedtaget Klimahandleplan 2023. Planen viser vejen for, hvordan Odense skal blive klimaneutral senest 2030

Forsiden på Klimahandleplan 2023

Klimahandleplan 2023 bygger oven på byrådets ambition om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030.

Konkret indeholder planen 28 initiativer fordelt under seks hovedretninger.

Planen vil være dynamisk og skal løbende udvikles, opdateres og finansieres indtil målet om klimaneutralitet er realiseret senest i 2030. 

 

Læs aftalen Klimahandleplan 2023 (PDF)
 

Fra vision til handleplan

Odense Byråd har med rammeaftalen ”Klimaneutral 2030” sat et ambitiøst mål for klimaindsatsen i Odense.

I sommeren 2021 præsenterede Task Force Klimaneutral 2030 deres ti anbefalinger til, hvordan Odense bliver klimaneutral i 2030, herunder de nødvendige CO2-reduktioner fordelt på de store indsatsområder.

 

Den politiske vision om klimaneutralitet i 2030 er fundamentet for denne handleplan, mens task forcens anbefalinger ligger til grund for, hvor vi forventer at finde de nødvendige CO2-reduktioner og niveauet herfor.

 

Med Klimahandleplan 2022 etablerede Odense Byråd drejebogen for, hvordan Odense opnår klimaneutralitet. Initiativerne fordelte sig på syv hovedretninger, som Odense vil arbejde med, for at reducere CO2-udledningen.

 

Hovedretningerne er udstukket af rammeaftalen ”Klimaneutral 2030”, og fordelingen af reduktionerne under hovedretningerne følger anbefalingerne fra Task Force Klimaneutral 2030.

 


Klimahandleplan 2023 bygger oven på Klimahandleplan 2022. Den er opdateret på baggrund af årshjulet og et opdateret CO2-regnskab samt en opdateret prognose for CO2-udledningen i Odense. Klimahandleplan 2023 er desuden udvidet med yderligere initiativer og delmål for vejen til et klimaneutralt Odense senest i 2030.


I forbindelse med Budget 2023 var forligspartierne enige om at justere Odenses reduktionsstier frem mod 2030. Justeringen sker på baggrund af den nyeste prognose for Odenses CO2-udledning i 2030.

 

Konkret betyder det, at målet for reduktionen af udledningerne fra transportområdet frem mod 2030 på 46 % fastholdes.Denne reduktion udgør 107.000 ton årligt.

Energiområdet opjusteres samtidig til 355.000 ton årligt, så Odense fortsat er klimaneutral i 2030.

 

Der vil løbende komme nye CO2-prognoser, og forligspartierne er enige om at pålægge Klima- og Miljøudvalget at sikre en løbende tilpasning.

 

 

Figur der fortæller fordelingen af CO2 reduktioner frem mod 2030

Klima- og Miljøforvaltningen