Spring til indhold

Veje til et klimaneutralt Odense

Der er mange veje til at blive klimaneutral. Odense Byråd har udpeget syv hovedveje til et grønnere Odense.

Med klimaudfordringerne står vi overfor nogle meget store og komplekse udfordringer. Udfordringer, der kræver, at vi sammen finder smarte løsninger. I Odense har vi historisk været gode til at finde de smarte løsninger via godt samarbejde – ikke mindst når udfordringerne er allerstørst.

 

Som kommune har vi en helt central rolle i at bidrage til målsætningen om en klimaneutral by i 2030. Det har vi på flere niveauer – som virksomhed og arbejdsplads, som aktiv ejer af forsyningsselskaber og i kraft af et lokalt klimalederskab, hvor vi kan vejlede borgerne og facilitere partnerskaber med erhvervslivet og civilsamfundet.


I rammeaftalen ”Klimaneutral 2030” har Odense Byråd defineret syv hovedretninger for klimaindsatsen i Odense. Hovedretningerne tager afsæt i den virkelighed og de udledningsområder, der er dominerende i Odense.

 

 

Verden udvikler sig – det skal klimahandleplanen også gøre

Ny viden og lovgivning, den teknologiske udvikling og inspiration fra resten af verden vil løbende give nye ideer, muligheder og perspektiver til klimaindsatsen i Odense. Derfor har Odense Byråd i forbindelse med Klimahandleplan 2022 besluttet, at klimahandleplanen årligt skal revideres. Der er således tale om den første version af en dynamisk plan, der løbende skal udvikle sig og opdateres, indtil målet om klimaneutralitet er realiseret senest i 2030.

I forbindelse med opdateringen af klimahandleplanen skal der løbende ske en demokratisk samtale med byen omkring klimaindsatsen i Odense. På baggrund heraf skal Odense Byråd revidere klimahandleplanen som oplæg til budgetprocessen. Det konkrete ansvar for arbejdet med klimahandleplanen og den årlige revidering heraf skal ske i alle kommunens udvalg, men med Økonomiudvalget som ansvarligt, tværgående udvalg.

 

 

Borgmesterforvaltningen