Spring til indhold

Veje til et klimaneutralt Odense

Der er mange veje til at blive klimaneutral. Odense Byråd har udpeget syv hovedveje til et grønnere Odense. 

 

Klimaregnskabet for Odense viser, at 90 % af CO2-udledningen kommer fra trafik og energi. Byrådet forventer derfor, at vi i Odense først og fremmest skal reducere CO2-udledningen inden for disse to områder.

 

Fx stod personbiler for hele 28 % af den samlede udledning i Odense i 2019. For at få det tal ned, skal vi være flere i Odense, der vælger cyklen, elbilen eller kollektiv transport. Samtidig ønsker byrådet, at vi i Odense går fra sorte til grønne energikilder og får reduceret det generelle energiforbrug. Her er Odense allerede godt på vej med Fjernvarme Fyns beslutning om at udfase brugen af kul senest i 2023. Men der skal fx endnu mere skub i energi-renoveringer.

 

 

Veje til Odenses grønne fremtid: Transport, energi, et grønnere Odense, en grønnere kommune, klimavenlig adfærd, cirkulær tænkning, partnerskaber

 

 

Odense skal også have endnu flere grønne områder med skov. Og det skal være endnu nemmere for den enkelte odenseaner at leve klimavenligt i hverdagen. Det gælder alt – lige fra sortering af affald til indkøb og genbrug.

Odense Kommune skal selvfølgelig være med til at gå forrest og bidrage til reduktionen. Men Odense Kommune står kun for ca. 4 % af den samlede CO2-udledning i Odense. Dermed har kommunen kun direkte indflydelse på en lille del af Odenses klimaaftryk. Derfor er der brug for en fælles indsats i Odense, der involverer både borgere, virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner.

 

 

Læs mere om Odenses CO2-udledning her: 

Odenses Klimaregnskab

Aftalen Klimaneutral 2030

Borgmesterforvaltningen