Spring til indhold

Veje til et klimaneutralt Odense

Der er mange veje til at blive klimaneutral. Klimaindsatsen i Odense har seks hovedretninger

Med klimaudfordringerne står vi overfor nogle meget store og komplekse udfordringer. Udfordringer, der kræver, at vi sammen finder smarte løsninger.

I Odense har vi historisk været gode til at finde de smarte løsninger via godt samarbejde – ikke mindst når udfordringerne er allerstørst.

 

Som kommune har vi en helt central rolle i at bidrage til målsætningen om en klimaneutral by i 2030. Det har vi på flere niveauer – som virksomhed og arbejdsplads, som aktiv ejer af forsyningsselskaber og i kraft af et lokalt klimalederskab, hvor vi kan vejlede borgerne og facilitere partnerskaber med erhvervslivet og civilsamfundet.

 

Odense Byråd har med rammeaftalen "Klimaneutral 2030" sat et ambitiøst mål for klimaindsatsen i Odense. Klimaindsatsen i Odense har seks hovedretninger. Hovedretningerne tager afsæt i den virkelighed og de udledningsområder, der er dominerende i Odense:

 

Vejen til klimaneutralt Odense senest i 2030

På baggrund af de politisk vedtagne reduktionsstier for hhv. klimavenlig energi, bæredygtig mobilitet, et grønnere Odense og øvrige har Odense Byråd med Klimahandleplan 2023 fastsat delmål for hver af områderne i hhv. 2025 og 2028.

Delmålene skal sikre, at der løbende følges op på, hvorvidt vi er på rette vej i forhold til den politisk vedtagne ambition om klimaneutralitet. Dette sker gennem årlige statusregnskaber og opdateret 2030 prognose.

Delmålene er opstillet og vedtaget på baggrund af CO2-udledningen i 2020, de vedtagne reduktionsstier pr sektor og en lineær fremskrivning af den forventede effekt af initiativerne under hver sektor/hovedretning med undtagelse af energi, hvor effekten af CO2 fangst forventes effektueret fra 2028.

På baggrund af 2022 statusregnskab og prognose for CO2-udledningen i 2030 opnår Odense delmålene ved en maximal årlig netto CO2-udledning.   

 

Se de specifikke delmål på side 10 og 11 i Klimahandleplan 2024

 

Verden udvikler sig – det skal klimahandleplanen også gøre

Ny viden og lovgivning, den teknologiske udvikling og inspiration fra resten af verden vil løbende give nye ideer, muligheder og perspektiver til klimaindsatsen i Odense. Derfor har Odense Byråd i forbindelse med Klimahandleplan 2022 besluttet, at klimahandleplanen årligt skal revideres for at sikre en løbende justering og tilpasning.

Det skal ske i en proces, hvor Odense Kommune opdaterer sit CO2-regnskab og foretager en demokratisk samtale med byen.

På baggrund heraf skal Odense Byråd revidere klimahandleplanen i forbindelse med budgetprocessen. Det konkrete ansvar for arbejdet med klimahandleplanen og den årlige revidering heraf skal ske i Klima- og Miljøudvalget.

 

Illustration af årshjulet for klimahandleplanen

Klima- og Miljøforvaltningen