Spring til indhold

Et grønnere Odense

Odense Kommune sætter med Klimahandleplan 2024 et mål om, at CO2-optaget fra naturen i Odense øges med samlet 20.000 ton frem mod 2030.

Billede af trækroner fra en skov om sommeren

Grøn storby

Odense skal være en grøn og levevenlig by, hvor vi bygger videre på Odenses grønne identitet og skaber Danmarks grønneste storby. Det grønne bidrager til en flottere by, bedre fysisk og mental sundhed for borgerne, der understøtter udviklingen af gode fællesskaber og beskytter biodiversiteten.

 

Naturbaserede løsninger

Ambitionen om at være Danmarks grønneste storby spiller sammen med målsætningen om at være klimaneutral senest i 2030. Naturen rummer i sig selv muligheder for at optage CO2 i form af såkaldte naturbaserede løsninger. De rigtige naturbaserede løsninger – fx bevarelse og genopretning af moser og etablering af naturlige skove – kan både imødegå klimaforandringer og beskytte biodiversitet på én og samme tid. Det er derfor et helt oplagt redskab i den grønne omstilling.

Indsatserne under Et Grønnere Odense skal derfor sikre, at meget af den udledte CO2 fra andre sektorer optages og lagres i træer og planter, og dermed kompenserer for udledninger andre steder i byen. Samtidig skal indsatserne være med til at gøre Odense grønnere og øge biodiversiteten og forbedre miljøet. Et grønnere Odense er også en by, hvor det er attraktivt at opholde sig og færdes mere til fods og på cykel.

 

Initiativerne i Et grønnere Odense er: 

  1. Mere skov og natur i Odense 
  2. Udtagning af lavbundsjord
  3. Ålegræs i Odense Fjord
  4. Partnerskab med landbruget

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2024.

Klima- og Miljøforvaltningen