Spring til indhold

Klimavenlig energi

Odense Kommune sætter med Klimahandleplan 2024 et mål om, at CO2-udledningen fra energiområdet i Odense reduceres og kompenseres med samlet 331.000 ton frem mod 2030

Billede af Fjernvarme Fyn

Klimavenlig energi

I 2022 udgjorde energiområdet mere end to tredjedele af CO2-udledningen i Odense.

 

Der er dog allerede truffet store beslutninger om fremtidens energiproduktion både nationalt og i Odense, som betyder, at energiens andel af CO2- udledningen i Odense vil falde markant de kommende år.

 

Særligt udfasningen af kul hos Fjernvarme Fyn er en afgørende beslutning, der har væsentlig indflydelse på udvikling i CO2-udledningen i Odense.

 

Herudover bidrager den nationale omstilling af energiproduktionen mod mere vedvarende energi også til en faldende udledning.

For at nå i mål med ambitionen om, at Odense som helhed skal være klimaneutral senest i 2030 er det dog nødvendigt med flere store beslutninger på energiområdet, der bidrager med CO2-reduktioner. Det er i den forbindelse helt nødvendigt at tage nye teknologiske løsninger i anvendelse, der kan skabe negative udledninger og dermed kompensere for CO2-udledningen på andre områder.

 

Initiativerne i Klimavenlig energi er:

  1. CO2-fangst
  2. Vedvarende energi i Odense
  3. Udfasning af olie- og gasfyr
  4. Energibesparelser og -effektiviseringer
  5. Klimavenlig byudvikling og byggeri
  6. Reduktion, udsortering og genanvendelse af plast

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2024.


Klima- og Miljøforvaltningen