Spring til indhold

Klimavenlig adfærd

I Odense vil vi sætte fokus på, hvordan vi kan ændre vores forbrug i en mere klimavenlig retning

Gadebillede fra Odense bymidte med flere mennesker

Klimaaftryk via forbruget

Vi har i Danmark et højt forbrugsbaseret klimaaftryk blandt andet på grund af vores høje levestandard.

 

Det forbrugsbaserede klimaaftryk indgår ikke i Odenses nuværende CO2-regnskab, der i overensstemmelse med FN’s klimaaftale er afgrænset til de direkte udledninger fra kilder i kommunen (scope 1) og fra forbruget af el og varme i kommunen (scope 2).

 

Langt de fleste varer, som odenseanerne køber og forbruger, er dog ikke dyrket eller produceret i Odense Kommune og tæller derfor ikke med i Odenses CO2-regnskab.

 

Udledningerne udenfor bygrænsen, som skyldes forbrug og aktivitet indenfor bygrænsen, defineres gennem det, man kalder scope 3, og udgør en væsentlig andel af de samlede CO2-udledninger i verden.

 

Ny adfærd – nyt klimaaftryk

Vi skal arbejde med et dannelsesperspektiv ift. vores adfærd og forsøge at gøre det let at træffe de rigtige klimavalg. Vi ved, at borgerne og virksomhederne allerede i dag har et stort engagement på denne dagsorden.

Den dagsorden skal vi som kommune understøtte og fremme.

Ændret forbrug af normale forbrugsgoder er ikke noget, der umiddelbart kan spores direkte i vores nuværende CO2-regnskab. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget ved dén underliggende udfordring, at vores forbrugsmønstre udfordrer ressourcerne og belaster klimaet.

Odense Kommune skal derimod være med til at sætte det forbrugsbaserede klimaaftryk på dagsordenen og gøre en endnu større forskel for en mere klimavenlig og bæredygtig fremtid.

På sigt bliver det derfor afgørende, at der arbejdes med odenseanernes adfærd og generelle forbrugsmønstre.

 

Initiativerne i Klimavenlig adfærd er:

  1. Cirkulært Odense
  2. Formidling og visualisering af et klimaneutralt Odense 
  3. Klimatopmøder
  4. Fodgænger- og cykelzoner omkring skoler i Odense 

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2024

Klima- og Miljøforvaltningen