Spring til indhold

Odense Kommune som virksomhed

Med Klimahandleplan 2024 går Odense Kommune foran i forhold til at skabe en omlægning af kommunen som virksomhed

Billede af Rådhuset og Domkirken i Odense i snevejr

Odense Kommune vil gå foran

Som organisation står Odense Kommune i sig selv kun for en lille del af den samlede CO2-udledning i Odense.

På trods heraf har vores handlinger stor betydning, og vi har på flere niveauer væsentlige muligheder for at påvirke og skubbe til udviklingen i hele Odense.

 

Odense Kommune vil derfor som organisation og arbejdsgiver gå foran i udviklingen af en mere klimavenlig og bæredygtig by. Det skal dels ske gennem kommunens egne handlinger, og dels ved at tage lokalpolitisk klimalederskab i alle de samarbejder og sammenhænge, som kommunen kan påvirke.


I kommunens egne aktiviteter skal Odense Kommune gå forrest ved at sikre et bæredygtigheds- og klimaperspektiv i beslutningsprocessen på tværs af kommunens aktiviteter. Det gælder lige fra kommunens egen bilpark, over fødevarevalg i kommunens kantiner, energirenovering af bygninger og til de kommunale indkøb, udbud og anlægsprojekter.

 

Kommunen skal samtidig aktivt bruge ejerskab og indflydelse hos selskaber, samarbejdspartnere og interessenter til at understøtte og bidrage til en bæredygtig og klimavenlig udvikling i hele kommunen.

 

Initiativerne i Odense Kommune som virksomhed er: 

  1. Omstilling til grøn transport
  2. Reduceret klimaaftryk i kommunens drift
  3. Energioptimering af kommunens bygninger 
  4. Grønne udbud og indkøb

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2024

Klima- og Miljøforvaltningen