Spring til indhold

Anbefaling #9

Vedtag 2025-delmål og etabler stærk organisatorisk forankring af klimaindsatsen

Rejsen mod en klimaneutral by kræver et kontinuerligt og vedholdende fokus fra Odense Kommune. For de fleste vil 2030 opfattes som langt ude i fremtiden, men i en klimamæssig sammenhæng er det lige om lidt. Det er derfor afgørende, at Odense Kommune sørger for, at politikerne løbende forfølger og holdes op på målsætningen om klimaneutralitet. 

Et vigtigt redskab til at sikre et vedvarende fokus på klimaindsatsen frem mod 2030 er en systematisk og løbende opfølgning på indsatsen. Task Forcen anbefaler, at der vedtages delmål for både indsatser og opnåede reduktioner i CO2-udledningen. Konkret anbefales, at der sættes et klart delmål for 2025 for den samlede klimaindsats, mens der på mobilitetsområdet bør fastsættes en række tidligere og hyppigere delmål for indsatser. På den måde kan Byrådet løbende evaluere klimaindsatsen, og træffe de nødvendige beslutninger, der sikrer opfyldelse af målsætningen om klimaneutralitet. 

Task Forcen anbefaler, at der etableres en stærk organisatorisk forankring af klimaindsatsen. Konkret skal Odense Kommune etablere et stærkt klimasekretariat, der kan drive, koordinere og monitorere den samlede klimaindsats. Sekretariatets formål er at sikre fremdrift mod at nå Odense Kommunes mål og ambitioner for klimaet. Sekretariatet skal i den forbindelse inspirere til handling, understøtte udvikling og fungere som faciliterende partner for private, erhvervsliv og civilsamfund om klimavenlige løsninger. Det kan eksempelvis være gennem dialog, netværksunderstøttelse, kampagner, rådgivning og sparring. 

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune etablerer en igangsættelsespulje, der kan finansiere pilotprojekter, klimasekretariatet, rådgivning og sparring, borger og virksomhedsaktiviteter, undersøgelser og analyser, mm. Det er helt afgørende for udviklingen heraf, at der prioriteres midler hertil. Task forcens umiddelbare bud på størrelsen heraf er minimum 50 mio. kr. i 2022 og herudover 30 mio. kr. årligt frem til 2025. Beløbet skal løbende vurderes og justeres i forhold til fremdrift og behov, herunder fastsættes for perioden fra 2025-2030.

 

 

Hvad skal der ske, og hvem skal gøre hvad?

  • Odense Kommune skal opstille forpligtende delmål for 2025 for den samlede klimaindsats, og tidligere og hyppigere delmål for mobilitetsområdet.
  • Odense Kommune skal etablere et stærkt klimasekretariat, der kan drive, koordinere og monitorere den samlede klimaindsats.
  • Odense Kommune skal etablere en igangsættelsespulje, der kan finansiere pilotprojekter og organisatorisk forankring af indsatser og aktiviteter på området i et klimasekretariat. 

 

Hvad er effekten?

  • Den præcise effekt af synliggørelse af delmål og organisatorisk forankring er vanskelig at opgøre konkret. 

  • Det er samlet set task forcens forventning, at det er afgørende for Odenses mulighed for at blive klimaneutral, at Byrådet løbende holdes op på delmål for både indsatser og opnåede reduktioner i CO2- udslippet.

Relation til FN’s verdensmål:

Borgmesterforvaltningen