Spring til indhold
Nyhed

Her er Task Forcens anbefalinger: Sådan bliver Odense klimaneutral

17-06-2021

I dag har eksperterne i Task Force Klimaneutral 2030 præsenteret deres anbefalinger til, hvordan Odense bliver klimaneutral senest i 2030. Nu er det op til Odenses Byråd at forhandle den første klimahandleplan på plads med udgangspunkt i anbefalingerne og med bred inddragelse af borgerne.

Grønne råd.jpg

I 2020 vedtog et enigt byråd, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Nu skal der handling bag målsætningen. I april i år nedsatte Økonomiudvalget derfor en Task Force af klimaeksperter, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan Odense når i mål. Task Forcen har nu færdiggjort sit arbejde og har i dag præsenteret 10 anbefalinger ved et pressemøde på Odense Rådhus. 

Alle 10 anbefalinger er afgørende for, at Odense når i mål

Task Forcen har peget på en række tiltag, som alle er nødvendige for at nå målet om en grøn og klimaneutral by. Der er behov for at investere i klimavenlige teknologier, såsom CO2-fangst på Fynsværket og gennem naturen. Men der er i lige så høj grad brug for strukturelle ændringer og ændring i adfærd. Task Forcen peger blandt andet på ændret infrastruktur, nye transportvaner og nye forbrugsvaner.

Task Forcen pointerer, at Odense Kommune skal tage klimalederskabet på sig og inddrage både borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i den fælles klimaindsats. Kommunen har nemlig kun direkte indflydelse på en meget lille del af byens samlede CO2-udledning. Derfor kræver det en fælles indsats, hvis Odense skal blive klimaneutral.

Formand for Task Forcen, Sebastian Mernild, der er prorektor på Syddansk Universitet og professor i klimaforandring, siger:

- Odenses målsætning er ambitiøs, men realistisk. Den kræver modige politiske beslutninger og prioriteringer på kort og lang sigt, da forandringerne ikke kommer af sig selv. Odenses udfordringer i forhold til CO2-udledningen er primært på energi- og transportområdet. Her er der behov for markante forandringer, hvis Odense skal blive klimaneutral senest i 2030.

Anbefalingerne er:

  • #1: Etabler CO2-fangst på Fynsværket

·         #2: Gør hele energiforbruget i Odense CO2-neutralt

·         #3: Indfør nulemissionszoner senest i 2030

·         #4: Trafikplan for Odense, der fremmer aktiv og grøn transportadfærd

·         #5: Maksimer CO2-optag i naturen

·         #6: Odense Kommune skal gå foran

·         #7: Tag lokalt klimalederskab og facilitér grønne partnerskaber

·         #8: Synliggør den grønne dagsorden og fokuser på adfærdsændringer

·         #9: Vedtag 2025-delmål og etabler stærk organisatorisk forankring af klimaindsatsen

·         #10: Opgør og reducer klimaaftrykket fra forbrug i scope 3

Det næste skridt frem til Odenses første klimahandleplan

Nu skal Odense Byråd på baggrund af Task Forcens anbefalinger udvikle og vedtage en konkret klimahandleplan for Odense. Klimahandleplanen forventes vedtaget i september 2021. Borgmester Rahbæk Juel siger:

- Klimaopgaven er en global udfordring, der også kalder på lokale løsninger. Hvis vi skal nå ambitionen om at bo i en CO2-neutral by i 2030 er det helt enkelt essentielt, at vi træffer både kloge, ambitiøse og modige klimavalg. Nu har et felt af erfarne eksperter og fagfolk hjulpet os et skridt på vejen og peget på konkrete tiltag med stor effekt, der kan gøre Odense langt grønnere. Jeg er glad for deres bidrag, der også er et springbræt til endnu flere samtaler både med borgerne, erhvervslivet og byrådets partier om, hvordan vi i fællesskab kan gøre Odense klimaneutral.

Borgerne vil også blive hørt

Fra i dag kan alle i Odense give deres mening til kende om de 10 anbefalinger på odense.dk/klima. Her er alle anbefalinger præsenteret, og borgerne kan kommentere på de enkelte anbefalinger.

Odense Kommune laver en efterfølgende opsamling på borgernes bidrag, der vil blive sendt videre til byrådet og indgå som inspiration, når byrådet skal vedtage Odenses første klimahandleplan.

Fakta

Task Forcen består af seks eksperter, der repræsenterer et bredt spektrum af fagligheder indenfor klimaområdet, herunder bæredygtig mobilitet, energi, adfærd, cirkulær tænkning og økonomi.

Medlemmer af Task Force Klimaneutral 2030:

·         Sebastian Mernild (formand), prorektor på Syddansk Universitet og professor i klimaforandring

·         Malene Freudendal-Pedersen (næstformand), professor i byplanlægning, Aalborg Universitet

·         Camilla Haustrup Hermansen, direktør i Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

·         Henrik Dresbøll, forfatter, foredragsholder og CEO for adfærdsbureauet WElearn A/S

·         Kirsten Halsnæs, professor i klimaøkonomi og risikovurderinger, Danmarks Tekniske Universitet

·         Lars Aagaard, adm. direktør for brancheorganisationen Dansk Energi og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd

Læs mere på vores hjemmeside

Kontaktinformation

·         Formand for Task Force Klimaneutral 2030, Sebastian Mernild, tlf. 29 66 63 28

·         Næstformand for Task Force Klimaneutral 2030, Malene Freudendal-Pedersen, tlf. 23 70 83 05

·         Borgmester Peter Rahbæk Juel via presserådgiver Heidi Callesen, tlf. 29 73 43 11

·         Rådkvinde for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley, tlf. 30 60 44 19

·         Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell, tlf. 30 70 36 93

·         Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro, tlf. 24 62 11 18

·         Rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Christoffer Lilleholt, tlf. 30 60 43 56