Spring til indhold
Nyhed

Ny Task Force skal rådgive byrådet om Odenses klimaindsats

05-05-2021

Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Det vedtog et enigt Odense Byråd sidste år. Nu har Økonomiudvalget nedsat en Task Force af eksperter, som skal komme med anbefalinger til, hvordan Odense når i mål.

Den nye Task Force med titlen 'Task Force Klimaneutral 2030' skal give byrådet et uafhængigt fagligt perspektiv på Odenses klimaudfordringer og bidrage med løsninger. Task Forcen skal således komme med deres bud på, hvilke konkrete handlinger der her og nu er nødvendige for, at Odense når i mål senest i 2030. 

Økonomiudvalget ønsker med nedsættelse af Task Forcen at sikre, at byrådet kan træffe de rigtige og nødvendige beslutninger for Odenses grønne fremtid. Anbefalingerne fra Task Forcen skal både have fokus på de handlinger, der kan bidrage mest til at reducere CO2-udledningen i Odense. Samtidig skal anbefalingerne inspirere borgere og erhvervsliv til at handle mere klimavenligt. Borgmester Rahbæk Juel siger om Task Forcen:

- Jeg er utrolig glad for, at så stærkt et felt af erfarne fagfolk og eksperter har sagt ja til at hjælpe Odense med at træffe rigtige og kloge klimavalg. Målet om at blive CO2-neutral inden 2030 er ambitiøst, og vi kommer ikke derhen uden at tage nogle store skridt sammen som by. Derfor har vi brug for eksperter, der kan pege på de indsatser, der har størst effekt, og være med til at starte en samtale i byen om, hvordan vi i fællesskab kan skabe et langt grønnere Odense.

I går den 4. maj 2021 gik Task Forcens arbejde i gang med afholdelse af det første møde. Eksperterne vil præsentere deres anbefalinger inden sommerferien 2021 som optakt til de politiske forhandlinger om Odense Kommunes første klimahandleplan. Handleplanen forventes vedtaget i september 2021.

En bred fagligt funderet ekspertgruppe

Det har været afgørende for Økonomiudvalget, at Task Forcens medlemmer har et indgående kendskab til udfordringer og løsninger på klimaområdet. Task Forcen består derfor af seks eksperter, der repræsenterer et bredt spektrum af fagligheder indenfor klimaområdet, herunder bæredygtig mobilitet, energi, adfærd, cirkulær tænkning og økonomi. Formand for Task Forcen er Sebastian Mernild, der er prorektor på Syddansk Universitet og professor i klimaforandring. 

- Klimaet er en af vor tids største globale udfordringer. Netop fordi udfordringen er så stor, kalder den på både globale og lokale løsninger. Derfor er jeg glad for, at Odense Kommune har sat sig en ambitiøs målsætning om at blive klimaneutral i 2030. Sammen med de andre eksperter i Task Forcen ser jeg frem til at bidrage til, at Odense når i mål, siger Sebastian Mernild

Medlemmer af Task Force Klimaneutral 2030 er:

 • Sebastian Mernild (formand for Task Forcen), prorektor på Syddansk Universitet og professor i klimaforandring
 • Camilla Haustrup Hermansen, direktør, Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi
 • Henrik Dresbøll, Forfatter, foredragsholder og adfærdsdesigner samt cand.mag. i kognitiv semiotik
 • Kirsten Halsnæs, professor i klimaøkonomi og risikovurderinger, Danmarks Tekniske Universitet
 • Lars Aagaard, adm. direktør for brancheorganisationen Dansk Energi og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd
 • Malene Freudendal-Pedersen, professor i byplanlægning, Aalborg Universitet

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde stå for den daglige betjening af Task Forcen.

Læs mere om Odenses klimaindsats

Kontaktinformation
 • Borgmester Peter Rahbæk Juel via presserådgiver Heidi Callesen, tlf. 29 73 43 11
 • Rådkvinde for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley, tlf. 30 60 44 19
 • Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell, tlf. 30 70 36 93
 • Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro, tlf. 24 62 11 18
 • Rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Christoffer Lilleholt, tlf. 30 60 43 56
 • Formand for Task Force, Sebastian Mernild, tlf. 29 66 63 28

Faktaboks

Borgere kan også bringe deres idéer på banen. Idéer kan deles på odense.dk/klima frem til den 23. maj 2021.