Spring til indhold

Klimaregnskab 2019

Det første klimaregnskab i Odense giver både et overblik over, hvor langt Odense i 2019 var fra målet om klimaneutralitet og over de største CO2-udledere.

Odenses første klimaregnskab bygger på beregninger udarbejdet af Rambøll i samarbejde med Odense Kommune. Regnskabet blev lavet i foråret 2020 som grundlag for rammeaftalen Klimaneutral 2030.

 

Hvor langt er Odense fra målet?

Odense er allerede godt på vej. Fra 1990 til 2019 er Odenses samlede CO2-udledning reduceret med cirka 700.000 ton. Selv om det næsten er en halvering, er der fortsat lang vej igen til et klimaneutralt Odense.

I 2020 besluttede Fjernvarme Fyn, at det skal være slut med at bruge kul i 2022. Beslutningen vil give en væsentlig reduktion i Odenses CO2-udledning, men beregninger viser, at CO2-udledningen fortsat vil være på knap 500.000 ton i 2030. Derfor skal vi i Odense både reducere og kompensere for denne CO2-udledning frem mod 2030.

 

 

 

Hvad er de største kilder til CO2-udledning i Odense?

I Odense er det i dag indenfor transport og energi, at vi har de største udledninger af CO2. Det er derfor også på disse områder, der er det største potentiale for at reducere den samlede udledning i Odense.

Fjernvarme Fyns beslutning om at udfase kul betyder, at vi allerede er godt på vej med at reducere CO2-udledningen fra energiområdet. Derfor vil transport være det største tema, når vi skal reducere Odenses CO2-udslip yderligere. Her skal vi have flere odenseanere til at vælge klimavenlige transportformer for at nå i mål.

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen