Spring til indhold

Sundheds- og forebyggelsesstrategi

Formålet med strategien er at understøtte målet om, at borgerne bevarer et selvstændigt liv længst muligt og derigennem mindsker behovet for hjælp.

Odense Kommune ønsker ikke først at blive inddraget, når skaden er sket, og borgeren har brug for et rehabiliteringsforløb. Odense Kommune vil gerne forebygge, at skaden sker.

 

Kommunens mission er derfor at forbygge, at borgerne svækkes og mister deres selvstændighed, og samtidig støtte de borgere, der ikke kan selv, så de kan fastholde et selvstændigt liv længst muligt. Derfor er der brug for en strategi, som skaber en fælles ramme for, hvordan Ældre- og Handicapforvaltningen forstår og arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme.

 

Det skal denne strategi understøtte.

 

 

Læs hele sundheds- og forebyggelsesstrategien fra 2016 her.

Ældre- og Handicapforvaltningen