Spring til indhold

Dannelsesstrategi

Børn, der vokser op i dag, skal være fagligt dygtige, men de skal kunne så meget mere for at kunne begå sig i verden og få et godt liv. Denne strategi skal bidrage til at understøtte de odenseanske børns udvikling.

Børn skal vokse op med mod og nysgerrighed, tro på sig selv og have evnen til at holde fast, når det bliver svært. De skal lære sig selv at kende på godt og ondt. Og de skal kunne sige til og fra, når det er nødvendigt. Alt sammen evner, der er afgørende for at kunne leve et fuldt og helt liv med glæder og sorger.

Det er her, dannelse kommer ind i billedet – et arbejde, der begynder, når børnene er helt små. Selvfølgelig skal børn og unge lære at læse, skrive og regne, men det er også afgørende, at de vokser op med udsyn og omtanke for andre. Det er i dannelsesarbejdet, vi åbner børn og unges øjne for, at verden er større end dem selv. Det er her, vi lærer dem, at det er en fælles opgave at passe på hinanden og den verden, de er en del af, så de vokser op og bliver gode kammerater, forældre, naboer og samfundsborgere. Vore børn og unge skal mere end at klare sig godt. De skal opleve glæden ved livet.


Når vi taler om at skabe vækst i Odense og i Danmark, er det også i dannelsesarbejdet, at det egentlige vækstpotentiale ligger. Vi ved dybest set ikke, hvad vore børn og unge skal kunne fagligt for at kunne bestride fremtidens jobs. Spørger vi erhvervslivet, efterspørger de i lige så høj grad menneskeligt og socialt kompetente unge, som fagligt dygtige unge.

De næste generationer kommer til at skulle skabe deres egne jobs og genopfinde det, de kan, i nye former igen og igen. Det er det, vi skal gøre dem klar til. Tænk på Klods Hans eller Pippi Langstrømpe. De er gode rollemodeller for vore børn og unge. De har modet til at gøre ting, de ikke har gjort før, og de er sikre på, at de nok skal klare de udfordringer, de møder. Den tro, de har på sig selv, gør dem i stand til at se muligheder og få gode ideer. Kunne vi overføre noget af det mod og den skabertrang til vore børn og unge, så er vi også som samfund ret godt rustet.


Vi skal værne om og styrke børn og unges nysgerrighed. Vi skal lære dem at samarbejde og give dem evnen til at forfølge en ide og begynde forfra. Og vi skal lære dem at begå sig i den meget komplekse verden, de er en del af – om det så er i klasseværelset, den digitale verden eller på den anden side af jorden.

Det er gennem dannelse, at vi får skabt fundamentet for en generation af modige, tolerante og empatiske unge. En generation med livsmod, tro på sig selv, tillid til andre og evne til at skabe – sammen med andre.

 

Hvad er dannelse?

Dannelse er et komplekst begreb. Når vi arbejder med dannelse i Børn- og Ungeforvaltningen, har vi fokus på børn og unges sociale og personlige kompetencer, og hvordan vi som fagprofessionelle kan understøtte dannelsen af hele mennesker. Vi sætter fokus på fire grundlæggende karaktertræk, der understøtter børnenes læring, udvikling og trivsel i bred forstand. Nemlig: Vedholdenhed, nysgerrighed, mod og medmenneskelighed.

Læs hele dannelsesstrategien på siderne her

Børn- og Ungeforvaltningen