Spring til indhold

Strategi for det rummelige arbejdsmarked

Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker, at vi i Odense arbejder målrettet med, at alle mennesker får mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet
– det rummelige arbejdsmarked.

Det rummelige arbejdsmarked handler om, at der skal være plads til forskellighed på arbejdspladserne. Alle odenseanere skal have mulighed for at være en del af arbejdsfællesskabet på de vilkår, de kan. 

Arbejdsfællesskaber giver nemlig selvværd, selvtillid, selvstændighed og livskvalitet for den enkelte.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets fokus i strategien for det rummelige arbejdsmarked er: 

  • JobFirst som tilgangen i Jobcentret: Beskæftigelse kan bidrage til løsningen af andre udfordringer end blot ledighed
  • Unge i udsatte positioner ind på arbejdsmarkedet: Håndholdt indsats åbner dørene for de unge i virksomhederne
  • Samarbejdet mellem Virksomheder og Jobcenter: Rummelighed skabes gennem samarbejde

 

Læs Odense Kommunes strategi for det rummelige arbejdsmarked her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen