Spring til indhold

Strategi for Tidlig Indsats

Alle børn fortjener en barndom og et ungdomsliv, hvor de føler sig trygge og bliver hjulpet godt på vej. En start i livet, der er præget af muligheder, nysgerrighed og mod på fremtiden. For den gode barndom har værdi i sig selv - at få lov at vokse op og føle sig tryg, i trivsel og få hjælp, når der opstår omstændigheder, der kræver det. 

Strategi for Tidlig Indsats

Vision

Alle børn i Odense Kommune har de bedst mulige forudsætninger for at trives, indgå i fællesskaber og udvikle faglige og sociale kompetencer.

 

 

I samarbejde med forældre, familien og fællesskabet som omdrejningspunkt, skal børnene i Odense guides på rette kurs - og er de på vej på et vildspor, skal vi rettidigt hjælpe dem tilbage. De skal vide, at de er omgivet af professionelle og betydningsfulde voksne, der tager ansvaret og går vejen sammen med dem.

 

For nogle børn og unge kan vejen til tider være svær at gå, og der kan opstå behov for ekstra støtte. I Odense forpligter vi os på at være tidligt og rettidigt til stede, så problemer ikke udvikler sig. Vi ønsker, at børn og unge oplever at være værdifulde og kompetente til at navigere i eget liv. Derfor forpligter vi os til at samarbejde og inddrage barnets og familiens stemme.

 

Vi ved, at de første 1000 dage i et barns liv er afgørende for, hvordan det klarer sig på sin videre færd. Tidlige indsatser virker, når vi lykkes med at hjælpe i tide og bryde negative baner. Derfor har vi også et særskilt fokus på barnets første år. Fra en tidlig alder ruster vi børnene til at indgå i stærke og positive fællesskaber, der udvikler deres kompetencer og hvor de oplever, at de er betydningsfulde. Det gør vi med øje for, at hver familie er forskellig.

 

Noget, der er tilstrækkeligt for det ene barn kan være langt fra nok for et andet. Derfor er indsatsen, vi yder, tilrettelagt individuelt og med fokus på, at hele familien skal være med. I en dialog, der er i øjenhøjde og hvor vi som kommune er og bliver oplevet som en medspiller og ikke en modstander. Det gode samarbejde er nøglen til at lykkes, så udfordringer opdages i tide og at hjælpen, der tilbydes, er den mest effektive. Derfor sker vores indsats tværprofessionelt og med lederne som fanebærere af en kultur, hvor vi lærer af gode erfaringer og hvor alle børn bliver set.

 

Med den tidlige indsats bidrager vi sammen og med store ambitioner til gode børneliv. Vi skaber de bedst mulige forudsætninger for, at alle børn i Odense Kommune får en værdifuld barndom og et fundament, der kan bære dem trygt og sikkert ind i voksenlivet.

 

 

Læs strategi for tidlig og rettidig indsats 

Du kan læse mere om strategien på siderne herunder:

Børn- og Ungeforvaltningen