Spring til indhold

Hvorfor tidlige indsatser er vigtige

Alle børn i Odense Kommune skal have de bedst mulige forudsætninger for at trives, indgå i fællesskaber og udvikle faglige og sociale kompetencer.  

For nogle børn opstår der omstændigheder, hvor der er brug for ekstra hjælp og omsorg. En tidlig eller rettidig indsats i de situationer er altafgørende for barnet. Jo tidligere indsats, des mindre intervention er der brug for.

 

Børn er ikke ens og kræver forskellige professionelle og forskellige sammenhænge for at blive den bedste udgave af sig selv. De fleste børn trives og udvikler sig inden for den ramme, der omgiver dem i familien, dagtilbud, skole og fritidsliv. Det er afgørende, at de, der har brug for hjælp, får den så tidligt som muligt og i en sammenhæng, der passer til deres behov. Det er hele kernen i at arbejde fokuseret på at fremme tidlige indsatser.

 

Udfordringer i den tidlige barndom øger risikoen, for at barnet ender i en socialt udsat position i ungdommen og voksenlivet. National og international forskning viser, at tidlige indsatser er en gevinst for det enkelte barns læring, trivsel og udvikling.

 

Forskning viser også, at en indsats tidligt i barnets liv har en stor samfundsøkonomisk værdi. Professor i økonomi James Heckmann har påvist, hvordan tidlige investeringer i børns sundhed, trivsel og læring giver et større samfundsmæssigt økonomisk afkast. I Odense Kommune har der i lang tid været et stærkt fokus på tidlige indsatser og rettidighed. Der er investeret i området og udviklet tiltag, der skal understøtte, at alle børn får de bedste forudsætninger for trivsel samt faglig og social udvikling.

 

Alligevel har vi sat os for at intensivere vores fokus yderligere – ikke kun på en investeringsdagsorden, men også på en grundlæggende faglig dagsorden.

Denne strategi sætter yderligere fokus på den faglige dagsorden. Det daglige professionelle arbejde med børnene er nøglen til høj kvalitet i den tidlige indsats. Strategien skal derfor danne rammerne for ledelsen af en fælles retning og forståelse i arbejdet med den tidlige indsats.

Målet er at styrke en kultur, hvor tidlig indsats har gode betingelser og er en del af mindsettet hos alle, der arbejder med børn og unge i Odense Kommune.

 

strategiens tre afsnit

  • Fundament for tidlig indsats, der beskriver det professionelle fundament og den kultur, der skal til for at skabe og lykkes med tidlige indsatser
  • Fælles faglige forpligtelser, der er udgangspunktet for alle indsatser
  • Målsætninger, der beskriver seks konkrete områder, hvor vi skal have ekstra fokus i forhold til børnene og de unge.

 

Børn- og Ungeforvaltningen