Spring til indhold

Realisering af strategien

Strategien realiseres gennem en række forskellige
processer, der understøtter de seks målsætninger.  

En del af disse processer tilrettelægges på forvaltningsniveau og andre tilrettelægges på leder- og medarbejderniveau. Styregruppen for Tidlig Indsats er ansvarlig for igangsættelse og koordinering af aktiviteter, indsatser inden for de seks målsætninger og er samtidig bindeled til den strategiske ledelse.


Tidlig Indsats er en central strategisk opgave for BUF, og effekten af vores samlede indsatser på området skal følges tæt, således at chefgruppe og politisk udvalg kan følge progressionen, prioritere og bidrage til opfyldelse af de overordnede ambitioner for Tidlig Indsats.


Børn- og Ungeudvalget og chefgruppen vil følge arbejdet med Tidlig Indsats gennem drøftelser og temamøder om overordnede effekter af arbejdet i strategisporet samt praksisfortællinger inden for de seks målsætninger. På dette fundament vil udvalg og chefgruppe kunne tilpasse og prioritere i fokus og ressourcer for arbejdet med Tidlig Indsats.

 

Arbejdet med at udfolde de seks målsætninger i forhold til organisering, konkrete (effekt-)mål, indsatser, dataunderstøttelse, ansvar og roller pågår efter vedtagelsen af strategien. Der skal inden for de seks målsætninger være klarhed over forventningerne til aktører på forskellige niveauer i organisationen. Forventninger og ansvar på både ledelses- og medarbejderniveau skal udfoldes inden for den konkrete målsætning.


Produktet skal gøre det entydigt, hvilke ledelses- og medarbejdermæssige forudsætninger, der skal være på plads i arbejdet med Tidlig Indsats. Det kan anvendes i forbindelse med opfølgning på progressionen af Tidlig Indsats, i overvejelser om ledelses- og kompetenceudvikling samt indgå i MUS- og LUS-samtaler på relevante områder.


Vi vil under alle målsætninger tillige være undersøgende på, om vi ved hjælp af dataunderstøttelse kan identificere og opspore tidlige problemstillinger og derigennem kvalificere indsatserne og følge effekterne.


Børn- og Ungeforvaltningen følger arbejdet med den tidlige indsats i kvalitetssamtaler (hos udvalgte ledere) gennem Børn- og Ungeledergrupper, årshjul og effektledelse. Realiseringsprocessen forløber fra 2018-2022.

Børn- og Ungeforvaltningen