Spring til indhold

Områdebeskrivelse 11

Bydelen består af Spurvelundskolens skoledistrikt

Dekorativt kort over Spurvelundsskolens  skoledistrikt

Tryk på kortet for at se bydelen i Kortinfo

 

Om bydelen

Bydelen består af skoledistriktet Spurvelundskolen. Bydelen ligger i den nordvestlige del af Odense og er en af de perifere bydele i Odense Kommune.

I forhold til de øvrige bydele har denne bydel det markant mindste befolkningstal. Som de øvrige perifere bydele dækker bydelen også et forholdsvis stort areal, hvilket samlet set gør, at bydelen har den laveste befolkningstæthed i Odense Kommune.

Fritidsfaciliteter
Borgerne samler sig primært om de to største byer Næsbyhoved-Broby og Allesø. Det er også i disse byer, at alle bydelens faciliteter er placeret: Allesø Hallen og Spurvelundskolen.

Fritidsliv

Lokalcenter:

Allesø Hallen indeholder, som den eneste hal i byen, en dobbelthal uden permanent fysisk opdeling, som er til gavn for mange af Allesø Gymnastik Forenings afdelinger. Her er aktivitet for foreningsmedlemmer i alle aldre lige fra zumba til traditionelle aktiviteter som volleyball, håndbold og gymnastik. Desuden afholdes der flere arrangementer i hallen fx loppemarked og ræs med radiobiler.

 

Dekorativt billede af volleyspillere i Allesøhallen

Ved Spurvelundskolen er et større område med boldbaner og få atletikfaciliteter. Her har Allesø GF’s fodboldafdeling omklædningsfaciliteter.
Spurvelundskolen har desuden fået anlagt nyt aktivitetsområde med bl.a. legeplads og flere forskellige multibaner med kunstgræs.

 

antal borgere i bydelen

  • 2018 - 2.100
  • 2028 - 2.132

 

Demografi

Befolkningstallet i bydelen er nærmest stabilt i en 10 årig perioden.

I den sydvestlige del af Næsbyhoved-Broby er der for nyligt anlagt et nyt boligkvarter, som bidrog til en stigningen i befolkningstallet i perioden 2007-2018. I dette boligkvarter findes små grønne områder, som fungerer som legeplads, boldspilsareal eller opholdssted, hvilket skaber grundlaget for aktivitet og samvær i nærområdet.

 

Udvikling af bydelen

Allesø Hallen driver og udvikler deres hal, og har de senere år moderniseret en større del af hallen. De har fået en del midler gennem årene fra Bydelspuljen, som sammen med diverse fonde og egne midler gør det muligt at have en attraktiv facilitet i landsbyen.

Overordnet set har bydelen gode faciliteter ift. befolkningstallet. For de borgere, som er bosat i den nordlige eller vestlige del, er der forholdsvis langt til faciliteterne. Det er dog en lille procentdel, der er bosat langt udenfor de store lokalområder.

By- og Kulturforvaltningen