Spring til indhold

Områdebeskrivelse 2

Bydelen består af skoledistrikterne Hunderup, Munkebjerg og Vestre Skole.

Dekorativt billede af Hunderup, Munkebjerg og Vestre skoledistrikt

Tryk på kortet for at se bydelen i Kortinfo

 

Om bydelen

 

Bydelen består af en sammenlægning af skoledistrikterne for Hunderupskolen, Munkebjergskolen og Vestre Skole.
Bydelen ligger i den centrale del af Odense Kommune. Arealmæssigt er den en af de mindre bydele men befolkningsmæssigt en af de største.

Odense Å er bydelens markante udtryk og et rekreativt aktiv for hele byen. Fra Skovsøen til Eventyrhaven byder Odense Å på mange rekreative muligheder.

Fritidsfaciliteter

På åen kan der sejles i kano og på vandcykler, eller der kan fiskes langs store dele af åen.

Eventyrhaven, Munke Mose i den ene ende af åen og Skovsøen, Fruens Bøge Skov i den anden ende er sammen med Kongens Have yndede udflugtsmål for Odenseanere og turister. Her kan der opleves koncerter og andre events, ligesom parkerne bruges til bevægelse og afslapning.

Stierne langs åen er ideelle til gå- og løbeture, ligesom der er anlagt små rekreative rum til især børn.

Der er fitnessredskaber i Munkemose og ved Skovsøen og flere playspots for børn langs å-systemet.

Bydelscenter:

Luftfoto af de to kunstgræsbaner på Sdr. Boulevard

Arena Å-dalen på billedet er et af de markante fritidsanlæg i bydelen med flere kunstgræsbaner, tennisanlæg, fodboldhal og fodboldlegeland.

På grænsen til Bolbro er der et stort anlæg ved Kløvermosevej og Kildemosevej med flere fodboldbaner, australsk og amerikansk fodbold og en idrætshal (Bolbro Boblen).


Øvrige anlæg

På Sdr. Boulevard ligger Odense Squashcenter, Hunderuphallen og Kasernehallen.

OBK-hallen (Odense Badminton Klub) rummer byens førende badmintonklub. På Dyrskuepladsen og Cigaren er der etableret boldbaner og bueskydningsanlæg.

Herudover er der idrætshaller ved såvel Skt. Knuds Gymnasium, Odense Katedralskole samt Munkebjergskolen og en svømmehal på Klosterbakken.

Fritidsliv

Fritidslivet i det centrale Odense er koncentreret om nogle af de store idrætsforeninger: Odense Boldklub, Odense Badminton Klub, Odense Squash Club og OB Bordtennis, der alle er by-dækkende foreninger med et stort opland som rekrutteringsgrundlag.

Der er dog også mere lokale foreningstyper som Munkebjerg Gymnastik Forening, Bolbro Gymnastik- og Idrætsforening og fodboldklubberne Røde Stjerne, Kildemosen og Posten.

Med så stort et befolkningsunderlag er der også en mangfoldighed af foreninger og undervisningstilbud i alle afskygninger.

 

Demografi

 

antal borgere i bydelen:

  • 2018 - 28.839
  • 2028 - 30.565

Bydelen øges forventeligt i en 10 årig periode med 1700 nye borgere.

 

Udvikling af bydelen

Ved idrætsanlægget i Ådalen er der opført to kunststofbaner, som skal imødekomme en del af den store efterspørgsel, der er på fodboldbaner i denne del af byen.

 

Bolbro-parken har gennemgået en større kapacitetstilpasning, hvor området er nytænkt, så pladsen bliver udnyttet bedre.

 

Det grønne område ”Cigaren” har fået et løft og skal ikke længere bruges til parkering. Der at anlagt to fodboldbaner samt et anlæg til bueskydning, og der er bygget klub- og omklædningsfaciliteter til de to foreninger på anlægget.

 

Hermed synes boldbaneproblematikken umiddelbart løst i bydelen. Der vil dog fortsat være pres på boldbanerne, hvis klubberne fortsætter med at vækste.

Overordnet set findes der mange faciliteter i bydelen til den selvorganiserede idræt i form af boldbaner, legepladser og grønne områder.

Odense Å, der løber lige gennem bydelen, giver borgerne en grøn oase i bymidten, som med smuk natur, legepladser for de mindste og anvendelige stier, appellerer til alle aldre.

 

Bydelen er under pres i forhold til faciliteter til traditionelle aktiviteter.

 

Halkapaciteten er eksempelvis 4000 indbyggere pr. hal i området, men da flere af hallerne er indrettet til specialformål eller ikke anvendes som lokale idrætshaller, er der reelt tale om mere end 7000 indbyggere pr. hal svarende til dobbelt så mange som i Odense generelt. Det giver en underkapacitet, som forstærkes af, at de bydele, der måske kunne aflaste i nabo-områderne, også er under kapacitetspres.

 

Det er primært i det centrale Odense, der sker en eksplosiv befolkningstilvækst som følge af transformationen fra stor dansk by til dansk storby.

By- og Kulturforvaltningen