Spring til indhold

Områdebeskrivelse 13

Bydelen består af Odinsskolens skoledistrikt

Dekorativt billede af Odinsskolens skoledistrikt

Tryk på kortet for at se bydelen i Kortinfo

Om bydelen

Bydelen ligger i den nordøstlige del af Odense Kommune, og er en sammenlægning af de to tidligere skoledistrikter H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen. De to skoler er lagt sammen til Odinsskolen.

Vollsmosefirkanten, der findes på regeringens liste over ghettoområder og udsatte boligområder, afgrænses af de store veje: Kertemindevej, Ejbygade, Åsumvej og Vollsmose Allé.

Herudover består bydelen af et rækkehuskvarter (Hindehøjen), et kolonihaveområde nord for Kertemindevej, et parcel- og rækkehuskvarter syd for Åsumvej og et parcel- og rækkehuskvarter øst for Vollsmose Allé.

I selve Vollsmose firkanten er der et rækkehuskvarter i haverne i den nordvestlige del og boligkarreer i nåle- og løvtræsparkerne.

Området er et boligområde med sporadiske virksomheder, og ud over et centralt butikscenter er der få butikker.

Fritidsfaciliteter

Fritidsfaciliteterne er især koncentreret i områderne ved Mulernes Legatskole (gymnasium) og mellem tidl. H.C. Andersen Skolen og Odinsskolen samt ved den tidligere Humlehaveskole.

Herudover er der enkelte bevægelsesanlæg og legepladser i parkerne samt en multibane.

Tidl. H.C. Andersen Skole rummer en idrætshal og en pistol- og riffelbane i kælderen og grænser op til det store boldbaneareal, der anvendes af B1909.

Odinsskolen og Mulernes Legatskole på Gillestedvej rummer hver en idrætshal. Herudover er der med hjælp fra Bydelspuljen etableret et stort udendørs anlæg med atletikfaciliteter, beachsport, multibane og basketballbane. Anlægget er åbent og tilgængeligt for alle i området, når det ikke anvendes til undervisning.

B1909’s anlæg strækker sig mellem de to uddannelsesområder og over mod Bøgeparken. Udover en kunstgræsbane rummer anlægget en del græsbaner, en stenmelsbane, tennis- og petanquebaner.

Ved Vollsmose Torv er der svømmehal, idrætshal, bokselokale og en fodboldbane.

I Vollsmose Torv er der lejet lokaler ud til forskellige foreningsformål. Rundt i parkerne og beboerhusene er der enkelte foreningsaktiviteter.

Bydelen består desuden af et betragteligt grønt område med mindre søer, skove og stisystemer.

Fritidsliv

Der er 15 folkeoplysende foreninger, der har hjemsted i bydelen med tilsammen 1581 medlemmer (2018). Det er dermed ganske få af bydelens beboere, der er foreningsaktive i en lokal folkeoplysendeforening. Det betyder dog ikke, at beboerne i området ikke er foreningsaktive, da der er generelt er mange også sociale foreninger i området.

Der er en lang række foreninger, der har hjemsted andre steder i byen, der bruger fritidsfaciliteter i området. Lige som der er en lang række sociale- og ældreforeninger, der har aktiviteter i området.

De primære foreninger i området er B1909, Vollsmose Boxing, Bøgeparkens Idrætsforening, Vollsmose Idrætsforening, Basketball Odense og Vollsmose Taekwondo. Alle er mellemstore foreninger med mellem 100 og 250 medlemmer.
Der findes ingen rigtig store foreninger i bydelen, men en række mindre, hvor en del er etnisk orienteret.

Når der udbydes gratis aktiviteter, er der stor søgning til dette, så længe projekterne kører.
Ungdomsskolen tilbyder gratis aktiviteter til unge under 18 år, ligesom en række frivillige sociale foreninger har tilbud til børn og unge, der også kommer det frivillige foreningsliv til gode.

 

Antal borgere i bydelen

  • 2018 - 11.572
  • 2028 - 9.213

 

 

Demografi

Befolkningsudviklingen forventes at ændre sig i løbet af de kommende år i takt med, at bydelen omdannes.

Umiddelbart forventes en nedgang på næsten 2.000 beboer over en 10 årig periode for så igen at begynde at sige omkring 2030.

Udvikling af bydelen

Dekorativt billede af logo for Fremtidens Vollsmose

Byrådet har vedtaget ”Den sidste Vollsmoseplan”, hvor der de næste år skal ske markante forandringer på byens infrastruktur og demografi. Der er i realiseringsplanen for Vollsmose arbejdet med delprogrammet Kultur og Fritid, hvor hovedformålet er at øge deltagelsen i kultur- og fritidsaktiviteter.

By- og Kulturforvaltningen