Spring til indhold

Områdebeskrivelse 3

Bydelen består af Provstegård skoledistrikt

Dekorativt billede over Provstegårdskolens skoledistrikt

Tryk på kortet for at se bydelen i Kortinfo

Om bydelen

Bydelen består af Provstegårdskolens skoledistrikt med byområderne Højstrup og Bolbro, og strækker sig fra Odense Idrætspark i Nord/Øst til Højstrup Øvelsesanlæg i Vest.

Bydelen er et arbejderkvarter med en række almennyttige boligområder.

Fritidsfaciliteter

I Bolbro/Højstrup findes Odense Idrætspark, der er opvisningsanlæg i en række idrætsgrene og som danner rammen om eliteidræt og talentudvikling for en række idrætsforeninger. Odense Idrætspark betegnes i Facilitetsstrategien som et Supercenter, der kendetegnes ved at have by-dækkende, fynsdækkende, nationale og unikke faciliteter.

Supercenter:

Odense Idrætspark rummer fodboldstadion,
boldspilhaller, skøjtehaller, atletikstadion, cykelarena, gymnastikhal, cricketstadion og svømmehal.

Overfor Odense Idrætspark ligger Odense Bowlinghal. I Højstrup Parken er der et foreningsejet minigolfanlæg og mulighed for at benytte parken til rekreative formål.

På den anden side af Odense Idrætspark ligger ”Cirkuspladsen”, der i forbindelse med hele byfornyelsen af Bolbro er omdannet til rekreativ park for lokalområdet.

Odense Kultur og Idrætshus rummer ud over lokaler til en række organisationer også en fodboldbane, gymnastiksal, bokselokale og et stort billardcenter.

Bydelscenter:

Bydelscenter Bolbro rummer Bolbrohallen, Bolbro Svømmehal samt faciliteterne ved Provstegårdskolen.

Fritidsliv

Fritidslivet i bydelen er kendetegnet ved at have et af Danmarks største sammenhængende idrætsanlæg i området. Odense Idrætspark er hjemmebane for HC Odense, OB og OIK, og lægger herudover rammer til en række events og koncerter.

Men Odense Idrætspark rummer også en række unikke anlæg med store foreninger, der trækker medlemmer fra hele byen og regionen.

Det mere traditionelle foreningsliv i bydelen ser vi især omkring store foreninger som Bolbro GIF, Bolbro Gymnasterne og Odense Gymnastik Forening, men der er også spejderaktiviteter, skydning, boksning, kampsport, billard etc.

I Odense Kultur og Idrætshus er der aktiviteter målrettet ældre. Her står SIKO og Ældreidrættens Hus for en række aktiviteter i området, sammen med Bolbro Brugerhus.


Demografi

 

Antal borgere i bydelen

  • 2018 - 8.909
  • 2028 - 8.623

 

 

Der forventes ikke den helt store befolkningstilvækst i distriktet, hvilket formentlig skyldes, at udbygningen på GASA strækker sig over mod Åløkkekvarteret. Det betyder dog ikke, at de nye beboer i GASA-byen ikke søger mod det fritidsliv, der er i distriktet.

Udvikling af bydelen

Bydelen er et af de områder i Odense, der fysisk vokser mest.

Med letbanen har området koblet sig tæt på resten af byen. Det er let at komme til og fra SDU og bymidten, og omvendt er det let at komme til og fra sportsevents i Odense Idrætspark.

Der forventes omkring 1000 nye boliger over de næste 10 år

Hele den østlige del af bydelen plus GASA er omfattet af ”Områdefornyelse Bolbro”, som Byrådet besluttede i 2017. Der er brugt over 30 mio. kr. til at gøre området mere attraktivt, blandt andet med fokus på nye/bedre opholdssteder, og i den forbindelse er Cirkuspladsen indrettet som en ny legeplads med cirkus som tema, og der er skabt et udendørs mødested for unge på hjørnet af Roesskovsvej.

 

 

Dekorativt billede - en del af cirkuspladsen


De nye pladser og byrum giver fine muligheder for leg og ophold.

Med den store andel af børn og unge i bydelen samt den mulig øget tilstrømning til fritidslivet er faciliteterne under pres, og det lokalt organiserede foreningsliv er udfordret i forhold til kapacitet.

For at aflaste facilitetsbehovet lejer Odense Kommune pt. den private hal på Rømersvej, og stiller den til rådighed for foreninger.

Der er især behov for mere halkapacitet i området til den lokale idræt.

By- og Kulturforvaltningen