Spring til indhold

#7 Mobilitet på arbejdspladser og uddannelsessteder

Færre pendlerture skal køres alene i bil. Flere ture skal i stedet tages til fods, på cykel, med bus eller tog - eller i bil sammen med andre.

Gode og sunde Transportvaner skal på dagsordenen på byens arbejdspladser og uddannelsessteder. Derfor gennemføres følgende projekter:

  • Certificeringsordningen ”Cyklisternes Arbejdsplads”. Ordningen skal introduceres for flere arbejdspladser, så flere virksomheder kommer med.
  • Events på virksomheder og uddannelsesinstitutioner med informationsmateriale om Odense Rundt, samkørsel, delebilskoncepter, cykelstikort m.m.  
  • ”Vi Cykler Til Arbejde”-kampagnen gennemføres hvert år i samarbejde med Cyklistforbundet. 
  • Efterårs-kampagnen ”Vi cykler STADIG til arbejde” gennemføres i november hvert år.
  • Medarbejdere på udvalgte arbejdspladser med ønske om at teste bus, letbane, elcykel eller ladcykel frem for egen bil tilbydes en måneds gratis prøveperiode.

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, december 2020

Der er indgået samarbejde med 34 arbejdspladser i Odense, der er blevet certificeret som Cyklisternes Arbejdsplads. Aktiviteterne på arbejdspladserne har i 2020 været stærkt begrænsede pga. COVID-19. Fx blev kampagnen "Vi Cykler STADIG til arbejde" aflyst pga. mange hjemsendte medarbejdere på de deltagende arbejdspladser.


I stedet er der i 2020 fokuseret på at opstarte samarbejde med de otte odenseanske gymnasier. Samarbejdet har i første omgang fokuseret på indsamling af data om unges transportvaner, som skal danne baggrund for events og kampagner på uddannelsesinstitutionerne i 2021.

 

Projektet i 2021

By- og Kulturudvalget har afsat midler til at fortsætte projektet med følgende plan:

  • Certificeringsordningen fortsætter og bredes ud til flere arbejdspladser
  • Der støttes fortsat op om Cyklistforbundets "Vi Cykler Til Arbejde"-kampagne
  • Cyklisternes Bys egen efterårskampagne "Vi cykler STADIG til arbejde" fortsætter
  • Der indgås samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om tiltag til at motivere flere til at cykle.

I kombination med ovenstående gennemføres events på uddannelsessteder og arbejdspladser med information om at komme rundt i Odense, smart deling af biler, mulighederne for at kombinere transportmidler og tage kollektiv transport. 

 

Læs mere om:

Cyklisternes Arbejdsplads

Unge på cykel

Unges transportvaner

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2017-2018

Afsat i 2019

Afsat i 2020

Afsat i 2021

0,8 mio. kr. 0,3 mio. kr.   0,2 mio. kr.  0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr.

 

 

By- og Kulturforvaltningen