Spring til indhold

#7 Mobilitet på arbejdspladser og uddannelsessteder

Færre pendlerture skal køres i bil. I stedet kan turen tages sammen med andre eller til fods, på cykel, med bus eller tog. Transportvaner sættes derfor på dagsordenen på byens arbejdspladser.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Cyklisternes By

Nørregade 36
5000 Odense C
66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

cyklisternesby@odense.dk

For at øge virksomheders og større arbejdspladsers fokus på gode og sunde transportvaner gennemfører Odense Kommune følgende projekter:

  • Certificeringsordningen ”Cyklisternes Arbejdsplads”. Ordningen skal introduceres for flere arbejdspladser, så flere virksomheder kommer med.
  • Events på virksomheder og uddannelsesinstitutioner med informationsmateriale om Odense Rundt, samkørsel, delebilskoncepter, cykelstikort m.m.  
  • ”VI CYKLER TIL ARBEJDE” kampagnen gennemføres hvert år i samarbejde med Cyklistforbundet. 
  • Efterårs cykelkampagnen ”Vi cykler STADIG til arbejde” gennemføres i november hvert år.
  • Udvalgte medarbejdere med ønske om at teste bus, letbane, elcykel eller ladcykel frem for egen bil tilbydes en måneds gratis prøveperiode.

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, november 2019

Der er indgået samarbejde med 34 arbejdspladser i Odense, der er certificerede som Cyklisternes Arbejdsplads. Det er 8 nye i forhold til sidste år.

Folderen "Kom rundt i Odense" er genoptrykt og nu uddelt i mere end 12.000 eksemplarer (i både dansk og engelsk udgave).

 

Herudover er der indgået samarbejde med SDU og UCL, hvor der afholdes studiestartsevents.

 

På baggrund af data om unges overrepræsentation i personskadeulykker har forvaltningen i år sat fokus på de unges brug af cykelhjelm med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Hjælp en hjelmløs på SDU og medfinansiering af en cykelhjelmskampagne fra studerende til studerende på UCL.

 

I maj måned støttede Odense Kommune igen op om Cyklistforbundets kampagne Vi Cykler til Arbejde. 290 cykelhold på odenseanske arbejdspladser med 2.960 ansatte deltog i årets Vi Cykler til Arbejde kampagne. I uge 44-47 gennemførte Cyklisternes By kampagnen Vi Cykler STADIG til Arbejde på de arbejdspladser, som er certificerede som cyklisternes arbejdsplads.

 

Projektet i 2020

By- og Kulturudvalget har afsat midler til at fortsætte projektet #7 Mobilitet på arbejdspladser og uddannelsessteder i 2020 med følgende plan:

  • Certificeringsordningen fortsætter og bredes ud til flere arbejdspladser
  • Der støttes fortsat op om Cyklistforbundets VI CYKLER TIL ARBEJDE kampagne
  • Cyklisternes Bys egen efterårs cykelkampagne Vi cykler STADIG til arbejde fortsætter
  • Der indgås samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at motivere flere til at cykle. 

I kombination med ovenstående gennemføres events på uddannelsessteder og arbejdspladser med information om at komme rundt i Odense (Odense Rundt), smart deling af biler, mulighederne for at kombinere transportmidler og tage kollektiv transport. 

 

Læs mere om:

Cyklisternes Arbejdsplads

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019     Afsat i 2020 
0,8 mio. kr.  0,3 mio. kr.   0,2 mio. kr.     0,3 mio. kr.

 

 

By- og Kulturforvaltningen